Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség

Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!


Az Egyházközségünk adószáma:
19818094-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001293

Alapítványunk: Diakóniai Alapítvány

adószáma: 18065891-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001286

Az alapítványunk közhasznú fokozattal rendelkezik. Adója 1%-val támogathatja.


 

2011.

 

December 31.

Évzáró istentisztelet

Minden év utolsó napján adunk hálát a gyülekezetünkben az elmúlt évért, felolvassuk az adattári jelentést és egy kis szeretetvendégség keretében fogadjuk a megjelenteket, ahol koccintunk is.

Idén kb. 40-en gyűltünk össze és adtunk hálát az elmúlt év áldásaiért. Benne vannak öröteli hírek, várakozások beteljesülése, de váratlan, fájdalmas események is.

Mindenesetre az évet úgy zártuk, hogy Isten segítségével tudtunk erősödni, épülni lelkileg és anyagilag is.

A szeretetvendégség keretében köszönötte a gyülekezet Kovács Dávid Emil lelkipásztort névnapja alklamából.

 

December 24. szombat

Gyermekek karácsonya

120-an vártuk a hittanosok szolgálatát. A templomban rövid áhitat után kezdődött az éneklésekkel, versekkel, prózával tarkított ünnepi műsor, melynek zárását a konfirmanudok színdarabja tette mégszínesebbé.

Zárásként ajándékcsomagokat vihettek haza a gyermekek.

 

December 22 csütörtök

Idősek karácsonya a gyülekezetben

Évről évre karácsony előtti csütörtökön tartjuk meg az idősek karácsonyát, ahol bizonyságtételek hangoznak el gyülekezeti tagok szájából, ajándékkal készülünk. Jelen alkalmon igét hirdetett Kovács Dávid Emil lelkipásztor.

35-en gyűltünk egybe, éneket mondhatott akinek volt szívén, mit énekelni. Ezután igehirdetés, további bizonyságtételek következtek. Szeretetvendégséggel, ajándékok átadásával zártuk az alklamat.

 

December 21. szerda

Karácsonyi úrvacsoraosztás az Arany Alkony Otthonban.

Mintegy 20 fő várta, hogy elkezdődjön az istentisztelet. Kovács Dávid Emil lelkipásztor hosszú idő után újra a közösségbenben szolgált. Többen is köszöntötték a jelenlevőket verssel, bizonyságtétellel. Az alkalom végén úrvacsoraosztást tartottunk.

Akik nem tudtak lejönni az épületbe, azokhoz személyesen mentünk be.

Isten áldását kérjök az isdősek otthonának lakóira, dolgozóira.

December 18. vasárnap

Adventi Zenés Istentiszteletek IV.

A Cantorse Ecclesiae Rézfúvós Együttes (gyülekezetünk zenekara) szolgálata jelezte, hogy a lelkészek, presbiterek vonulnak be a templomba a harangszó után. A közöntéseket gondnokasszonyunkat követően Gúzs Gyula területi önkormányzati képviselő szavai követték. Az igehirdetés szolgálatát Kovács Hajnalka nagytiszteletű asszony végezte.

Köszönjük a zenekarunk bizonyságtételét, Isten áldja további munkájukat.

December 14. szerda

Karácsony a Napfény Otthonban

Egy gyászistentisztelet előzte meg a karácsonyi ünnepségünket az idősek otthonában a gyülekezeti teremben.

Ezt követően vonultunk at az épület aulájába, ahol kb. 50 idős, továbbá ápolók, gyülekezeti tagok készültek az ünnepségre. Először agy ottlakó néni mondta el a versét, melyet erre az alkalomra írt, majd Kovács Zalán László tubaművész tett bizoynságot.

Az igehirdetéstkövetően Murnyák Lászlóné gondnokasszonyunk és unokája köszöntötték a megjelenteket. Papp Gyuláné az amerikai magyar testvérektől kapott levelet, verset olvasta el. Még többen bizonyságot tettek a gyülekezetből, majd az ajándékok átadása következett.

Örömbe, szeretetben zárult az alkalom.

 

December 11. vasárnap

Adventi Zenés Istentisztelet III.

Kovács Dávid EMil, a gyülekezet lelkipásztora szolgálatát követően szólalt meg a 60 tagú gyermekkórus, közel 200 hallgató örömére.

Vendégeket köszöntötte Murnyák Lászlóné gondnokasszony, Dénes Margit képviselőasszony és Szontagh Pál iskolaigazgató. Az alklamat szerettvendégséggel zártuk. Isten áldását kérjük az iskola életére, munkájára.

December 4. vasránap

Adventi Zenés Istentisztelet II.

Mintegy 90-en vartuk a harangszót, az istentiszteletet. Vendég igehirdetőnk, Végh Etelka nt. asszony volt, további szolgálók: Balogh Lázár orgonaművész (Nagyvárad Téri Reofrmátus Egyházközség orgonista kántora, Nyerges Zoltán a Józsefváros főszerkesztője, Kaiser József képviselő urak.

Szép alklamon voltunk együtt. Jó volt hallani az orgonamuzsikát. Köszönjük mindnekinek a bizonyságtételét.

 

November 27 vasárnap

adventi Zenés Istentisztelet I.

A hónap utolsó, advent első vasárnapja úrvacsoraosztásos istentisztelet volt gyülekezetünkben vendég igehirdetővel és további bizonyságtevőkkel.

Vendégeink: igehirdetők Simon Norbert 6. éves teológusunk volt. Bizonyságtevők még: Józsefvárosi Zeneiskola, hegedűn Oláh Ernő, Sári Virág és Szokolyi Attila gitáron játszott. További vendégeink voltak: Katona Gáborné Igazgató és Pintér Attila önkormáynzati képviselő.

 

November 20. vasárnap

Egyházközségi tisztújító közgyűlés

A Magyarországi Református Egyházban 3 évenként van tisztújítás 6 éves ciklusokban. Az egyik ciklus az egyházközségi tisztviselők választása 6 évere szól, melyen gondnoko(ka)t, prsbitereket váalsztunk. A másik az Egyházi tisztújítás, melyen esperest, püspököt, főgondnokot, főjegyzőt, egyházmegyei tisztségviselőket... választunk. Ez is 6 évre szól, 3 évvel az egyházközségi tisztújítást követően.

Most egyházközségi tisztújítást tartottunk. Erre az istentiszteletre több, mint 150-en gyűltünk össze. Az istentiszteletet Kovács Dávid Emil tartotta, igaz a betegségéből még nem épült fel (lázasan, gyenge állapotban). Hosszú (szeptember közepe) óta ez volt az első szolgálata a temploban.

Az istentiszteletet követően választói közgyűléssé alakultunk. Listás módszerrel történt a szavazás,melyen presbiterekenek: Békési Gábor, Károly Imre, Kovács Levente, Kovács Zalán László, Madarász Imre,  Malek Magdolna, Millisits Máté, Motyvai Zsolt, Murnyák Lászlóné, Pankovitsné Fernczi Emőke, Vass Iboly és Vass Pál, ezek közül gondnoknak KÁroly Imrét, pótpresbitereknek: Gaszler István, Kerékgyártó László, Madarász Imréné, tiszteletbeli örökös főgondnoknak: Murnyák Lászlóné, tiszteletbeli presbitereknek Juhász LÁszlóné és Szalay Magdolna presbitereket jelöltük. 114 szavazóból 113 igennel és 1 nemmel szavazott. Több szavazat nem volt. Ezt az egyházközség közgyűlése örömmel nyugtázta. Beiktatásukra január 8-án kerül sor, miután az ünnepek miatt addig nem tudjuk ezt megtartani.

Ezen az istentisztleten felnőtt konfirmációi vizsgát tett Markovits Zita testvérünk.

 

Október 9. vasránap

tanévnyitó istentisztelet

Gyülekezetünkben évek szokása alapján október 2. vasárnapja a taníévnyitó istentisztelet ideje. Mintegy 100-an, közte 30 gyermek gyűlt össze, a hitoktatók meghívásának eleget téve. Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla beosztottlelkész - hitoktató, Batár Krisztina hitoktató a gyermekekkel kis műsort adtak elő, ízelítőt a hitoktatói munkából. Az igehirdetés után a gyermekek kis ajándékot kaptak tőlük, majd befejeződött az együttlét. Jó volt közösségben lenni a gyülekeeztben a szülőkkel, gyermekekkel.

Köszönjük ezúttal is a gyermekek és szülők, nagyszülők közös munkálkodását, jelenlétét. Isten áldja életüket.

Október 2. vasárnap

Vendégigehirdető

     Lukács Beáta teológa, a Székelyudvarhelyi gyülekezet tagja jött közénk október 1-én, hogy másnap a gyülekezeti istentiszteletet megtartsa.

     Közel 80-an gyűltünk össze, hogy meghallgassuk a "székelyudvarhelyi tiszteletesasszonyt". Nagy örömünkre fogadtuk az igét, amivel közénk jött. Úgy váltunk el, hogy még találkozunk.

     Reméljük, hogy nem felejti el gyülekeztünket és hallgathatjuk máskor is szolgálatát.

     Vasárnap délután vittük ki az állomásra és ment vissza Debrecenbe. Isten áldja életét, munkáját.

 

 Október 1. szombat

Presbiteri csendesnap

     Murnyák Lászlóné gondnokasszony szervezésében megtartottuk a Presbiteri csendesnapot az egyházközségünk gyülekezeti termében.

     A tervezet sezrint 10.00 órakor már együtt volt a jelenlegi presbiterek és a tisztújítás során a jelölőbizottság ajánlása és a Presbitérium jóváhagyása után azok a gyülekezti tagok, akiket presbitereknek jelöltek.

     Énekkel, imádsággal, igemagyarázással (Kovács Dávid Emil) kezdődött az alkalom. Ezután A Presbiteri szövetség éves Tahii konferenciatelepén tartott egyik előadását hallgattuk meg CD felvételről.

     Kovács Dávdi Emil lelkipásztor számolt be az egyházközség tisztségviselő újításának feladatairól, a gyülekezeti munkákról.

     Malek Magdolna presbiter tarstvérünk ismertette a presbiteri konferencia menetét. 

     Virslit fogyasztottunk ebédre, majd egy kis együttlét után a presbiterek hazamentek. 

     Köszönjük szépen Murnyák Lászlóné gondnokasszony és Malek Magdolna presbiter testvér szervező munkáját, a presbiterek jelenlétét.

Szeptember 25. vasárnap

Vendégszolgálat Fülöpszálláson

Budapesten úrvacsoraosztásra készült a gyülekezet, miközben Kovács Dávid Emil lelkipásztor Fülöpszállási gyülekeeztbe indult Vass Anita gyülekeeztitaggal. Kovács Botond Árpád lelkipásztor július végén szolgált Budapesten és mostanra beszélték meg, hogy viszontszolgálatot. 42-en voltak a templomban, ahol a felújítás előtt álló orgona talán utoljára szólalt meg Kovács Botond Árpád Fülöpszállási lelkipásztor (és orgonista is egyben) által. Kedvesen fogadtak bennünket, a gyülekeezti teremből imádsággal indultunk el a templomba. Az alkalom végén a lelkészcsalád finom ebéddel fogadott, majd indultunk haza. Köszönjük a lehetőséget a szolgálatra, Istenáldja a gyülekezetet, lelkipásztorát.

 

 

Szeptember 18. vasárnap

istentisztelet

     Varásnap örömünnep volt templomunkban. Megkereszteltünk 5 gyrmeket és 1 felnőttet, aki felnőtt konfirmációi vizsgát is tett. Isten áldja meg a szülők, keresztszülők, gyermekek és az egész család életét.

 

Szeptember 11. vasárnap

Vendégszolgálat Piskolton

Csáky Gedeon lelkipásztor úr meghívására Kovács Dávid Emil tett bizonyságot a piskolti testvérgyülekezetben szeptember 2. vasárnapján. Mintegy 100-an voltak a templomban kicsinyek és felnőttek.

Jó volt látni, érezni, amilyen szeretettel fogadták a lelkipásztor urat, aki átadta a testvérgyülekezetnek a gz itteni gyülekezet jókívánságát.

Megbeszélést tartatott a további közös munkáról is, melyben vendégszolgálatokról eett szó, továbbá egy bibliaismereti bizonyságtétel, melynek a részletes kidolgozása folyamatban később fog megtörténni.

Testvéri szeretettel búcsúztunk egymástól.

 

Szeptember 8. csütörtök

Evangélizáció Pestújhelyen

Örömmel hallottuk, hogy Cseri Kálmán ny. lelkipásztor evangélizál Pestújhelyen. A gyülekezetből egy autónyi lelkes csapat indult útnak csütörtökön 5 órakor és vetünk részt az alkalmon. Szinte telt templomban hallottuk magszólalni az igét, ami nagy örömünkre szolgált.

Szeptember 2 péntek

Piskolt

     Sikerült hosszú idő után a Piskolti testvérgyülekezet lelkipásztorával találkozni Kovács Dávid Emil lelkipásztor úrnak Piskolton. Hasznos megbeszélés folyt a további közös programokkal kapcsolatban.

     Zárásként a nagytiszteletű asszony finom ebéddel, süteménnyel kínált bennünket. Köszönjük szépen.

 

Augusztus 26. péntek

Vendégszolgálat - Rákospalota-Újváros

A Rákospalota Újvárosi gyülekezetbe éppen egy esküvő végére értünk a gyülekezetünkből 8-an a bűnbánati istentiszteletre.

A gyülekezetből is szépen eljöttek a nagy hőségben este 6 órára.

Kovács Dávid Emil lelkipásztor a napi igeszakasz alapján tett bizonyságot.

Jó volt találkoznii egy kis lelkes közösségel, akiknek nem számít a hőség, a tikkasztó meleg, csak az, hogy figyeljenek az igére. Köszönjük a meghívást.

 

Augusztus 24. szerda

vendégszolgálat a Kálvin János Idősek Otthonában

     Időben megérkeztünk a gyülekezetünkből, összesen 7-en, a Nógrádi utcába, ahol a Kálvin János Idősek Otthonában tartottunk bibliaórát.

     Malek Magdolna presbiter testvérünk köszöntötte a megjelenteket, Olar Alex a Lónyai utcai Református Gimnázium tanulója verssel köszöntötte a megjelenteket. Mándi Ferenc teológus arról számolt be, hogyan került a teológiára, Simon Norbert teológus pedig a harmóniumon kísérte a gyülekezeti éneklést, Kovács Dávid Emil lelkipásztor úr pedig a napi igeszakasz alapján tett bizonyságot.

     Az alkalom jó hangulatú beszélgetéssel zárult, majd egy szobába mentünk és az ott fekvő betegek között szolgáltunk hasonlóan, mint a templomban.

     Szeretettel búcsúztunk el az otthontól. Köszönjük a meghívást.

 

Augusztus 20.

Nemzeti ünnep - újkenyérért való hálaadás

     fél 11-kor a harang jelezte, hogy istentisztelet kezdődik. Nemzeti ünnepünkön megterítettük az Úrasztalt és az újkenyérért adtunk hálát.

     A himnusz eléneklése után Kerékgyártó László történész megemlékezett István királyról, az államalapításról. Kovács Zalán László tubaművész - presbiter az újonnan nyert tubájával tett bizonyságot, majd Veér Lili (3 és fél éves gyülekezetitagunk a hegedűt szólaltatta meg mindnyáajunk örömére.

Kovács Dávid Emil lelkipásztor a napi igeszakasz alapján tett bizonyságot, majd az úrvacsora ágendázását Kovács Hajnalka ny. lelkipásztor végezte. A szózat eléneklée után szeretetvendégség keretében voltunk együtt.

 

Július 31

emlékezés Kovács Emilre (1936 - 2008)

Már 3 éve hívogat a harang vasárnaponként istentiszteletre, jelzi a delet úgy, hogy a temptorony a toronyépíttető lelkipásztor hamvait őrzi.

2008. augusztus 27-én a déli harangszó az úrvacsoraosztásos istentisztelet végét jelezte, mikor a Kórházból hazahozták Kovács Emil lelkipásztort, majd a keddi harangszó már azt is hirdette, hogy a gyülekezet nyugdíjas lelkipásztora nincs közöttünk.

Kovács Emil lelkipásztor közel 15 évi gyülekezeti szolgálatára emlékeztünk ezen a vasárnapon. Az úrvacsoraosztásos istentisztelet keretében Murnyák Lászlóné gondnokasszony az elköltözött lelkipásztor szolgálatát méltatta. Ezután Veér Lili (3 és fél éves) 2 hegedűszámot játszott el, majd Kovács Zalán László tubaművész szolgálatát hallhattuk. Az igehirdetés szolgálatát Kovács Botond Árpád, az úrvacsora ágendázását Kovács Dániel lelkipásztorok végezték. Imádságot mondott: Kovács Dávid Emil a gyülekezet lelkipásztora.

 

Július 25.

segélycsomag

Az Európai Únió élelmiszerbankján keresztül az egyházközségünk nagy mennyiségű élelmiszercsomagot akpott és osztott szét. Hittanosokon, gyülekezeti ismeretségen keresztül kerestük azokat a családokat, ahol van helye a támogatásnak. Első ilyen nagyobb szabású akciónk volt, amikor segélycsomagot osztottunk szét. Sokan örömmel fogadták, megkerestek, megköszönték az adományt.

 

Július 23.

Gyülekezeti kirándulás Nagymarosra

9 órakor duda jelezte, hogy indul a hajónk Nagymarosra, ahol Murnyák László és feleségének a telkén tartottuk a gyülekezeti piknikünket gondnokasszonyunk meghívására.

Az időjárástól féltünk, hogy elered az eső, de az égiek ezzel az áldással most nem szolgáltak. Jövetelünk előtt és után is esett, de ottlétükkor a nap sugarainak is örvendezhettünk.

Családi közösséggé formálódtunk csaknem 40-en, sok jó ember ki s helyen is elfér. Valika néni már naokkal előre készült, hogy mire odaérünk minden rendben legyen. Megismerhettük testvérét, Erdélyből jött barátnőjét. Murnyák Laci bácsi 70. születésnapján egy szép tortát kapott, továbbá egy napernyőt a többi kedveskedés mellett. Magdolna nevű testvéreinkről sem feledkeztünk meg.

A finom ebéd és köszöntések után beszélegttünk, a hajókikötőben sétltunk, majd indultunk haza, úgy, ahogy jöttünk.

Isten áldásaként fogadtuk ezt a napot, jó volt együtt lenni. Este 9 órára már mindenki hajlékába térhetett.

Július 17.

Vendégeink a Kántorképző tagjai

Minden évben megrendezésre kerül a Kánorképző tanfolyam. Vasárnap a gyülekezetünkte látogatták meg 49 fővel. Reggel 7 órától már indult az élet a parókián. Kovács Hajnalka nagytiszteletű asszony indult Fülöpszállásra, ahol prédikált, Kovács Dávid Emil lelkipásztor Vésztőről érdeklődött, hogy minden rendben van-e. Megnyugtatott mindenkit Murnyák Lászlőné gondnokasszony helyzetjelentése, hogy minden a legnagyobb rendben zajlik. Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla segédlelkész és a gondnokasszony vezetésével a gyülekezeti tagok több kg kenyérből készítettek szendvicset a vendégek fogadására, tea már korán reggel elkészült, hogy hidegen lehessen az asztalra tenni. Vendégeink fél 10-kor megérkeztek.

Az istentiszteleten összesen közel 10-an gyűltek össze (vendégekkel együtt) és hallgatták az igehirdetést, a vendégeink énekes-zenés szolgálatát. örültünk a bizonyságtételeknek. Több CD-t hagytak itt, hogy ezzel is szolgáljanak közöttünk.

Déli harangszó az istentisztelet végét jelezte. Jó volt együtt lenni.

Július 10. - 17.

XV. Nemzetközi Népművészeti Tábor - Vésztő

Idén 7 gyermek és 3 felnőtt indult útnak a Népművészeti táborba gyülekezetünkből. Mádi Ferenc és Kovácsné Dancs Ilona vezetésével indultak el fiataljaink. Rendben megérkeztek. Kovács Dávid Emil lelkipásztor hétfőn indul utánuk. 4 órára rendben mindneki megérkezett, szokott helyünkön tudtuk a szálláshelyet elfogadni.

Minden a legnagyobb rendben zajlott, jól éreztük magunkat.17-én 1700-rra mindenkit hazavittünk.

Július 10. vasárnap

Jelölőbizottság eskütétele

 A legutóbbi presbiteri gyűlésen megválasztottuk a jelölőbizottság tagjait: Juhász Lászlóné és Nagy Tibor (jelenlegi presbiterek), Papp Gyuláné (diakóniai bizottság vezetője) és hivatalból még Kovács Dávid Emil lelkipásztor.

Az istentisztelet végén tettek fogadalmukat a gyülekezet előtt.

Július 7. csütörtök

Canonica Visitatio

1700 órára vártuk a vizitátorokat, név szerint: Szabó Lajost a Rákosligeti egyházközség lelkipásztorát, egyházmegyei tanácsost és Veress Sándor egyházmegyei főgondnok urat.

Nagytiszteletű úr kerékpárral, már fél órával a megbeszélt időpont előtt itt volt, Veres Sándor főgondnok úr jelezte, hogy kissé később tud ideérni. Mindnesetre szeretettel vártuk őket. Összesen mintegy 20-an voártuk az áhitatot, melyet a helybeli lelkipásztor úr tartott az előző napi igeszakasz alapján: János Evangéliuma 5. rész 1-18. verse.

Az áhitat után több témáa szóba került: cigánymisszió (amiről szóltunk, hogy olyan probléma, amit országosan lehet felvállalni). Nekünk gondolataink, ötleteink vannk, amivel segítünk a megoldásban.

Látogatások: A lelkipásztornak segítőkre van szüksége. A jelenlevők mondták, hogy bőven van ebben segítő személy.

Ifjúsági munka: Kérdés továbbra is évről évre, hogy ezt hogyan lehet jól megoldani.

Kovács Zalán László tubaművész presbiterünk nemzetközi Rézfúvós versenyen Brnoban szakterületén és összetettben is első helyezést ért el, melyről beszámoló hangzott el.

Jó hangulatban váltunk el egymástól.

Július 3.

presbiteri imanap

Kovács Hajnalka tartotta a vasárnapi istentiszteleti alkalmon az igehirdetés szolgálatát. Az istentisztelet befejeztével a presbiterek a templomban az úrasztal köré kirakták a székeket félkörív alakban és igeolvasásra, imaközösségre hajtották meg fejüket az ittmaradottakkal Murnyák Lászlóné gondnokasszony vezetésével. Kedves alkalmon voltak együtt a jelenlevők.

A presbiteri imanap igeszakasza: Filippi 4:1-13-t olvasta fel Kovács Hajnalka tiszteleesasszony az igehirdetés alkalmával. Az imaközösség menetrendjét a Presbiter újság ajánlata alapján szervezték meg.

Június 29- július 3.

Családi tábor - Kehidakustány

2 autóval indultunk el reggel fél 9-kor a parókiáról Kehidakustány irányába. Első megállónk Kecskés Péter kánturunk és családjának lakásánál volt, ahol egy kis pihenőt tartottunk, igét olvastunk, énekeltünk...

Innen a Puskás Ferenc akadémiát nmentünk el megnézni Felcsútra, ahol találkoztunk az első bajnoki címét megszerzett Videoton labdarugó csapatával és annak edzőjével. Kecskés Péter (aki itt is dolgozik) bemutatta az éépületet, a pályákat, terveket, majd indultunk Szúnyogpusztára. Itt Pákozd Attila tojástermelő (jótojás.hu) várt bennünket, aki bemutatta a gazdaságot, majd tojással támogatta az útunkat.

Veszprémben, A Zeneművészeti szakközépiskolát néztük meg először, ahol Kecskés Péter Orgonista-kántorunk végzett, majd az állatkertbe mentünk egy rövid városnézés után. Már záróra volt, amikor kijöttünk az állatok közül. Szerencsére teljes létszámban folytathattuk útunkat egészen Kehidakustányig. Szeretettel vártak bennünket a szálláshelyünkön.

Csütörtökön Tapolcát tekintettük meg, felemelő élmény volt a malom tó díszhalainak megtekintése. Végigsétáltuk a partot, majd a tavasbarlangba váltottunk belépőt. 180 méter-t csónakáztunk a város alatt. Kaptunk evezőt, csónakot, ki hogyan boldogult, úgy jutott el aa kiindulási helyre. legtöbben megtanultunk evező nélkül csónakázni (ki lehet próbálni, hatalmas élmény).

 

Pénteken az Őrségbe vezetett az útirány. Szalafőn a Pityerszert néztük meg, majd az olajak portáját kutattuk fel és megkóstoltuk (vásároltunk is) a tökmag-, dió-, mandula-, szőlőmag-, mákolajat. Kis tájékoztatót hallottunk használatukról, hatásukról. Ferenc portán házisajtot (juh és kecske) tettek elénk és koleszterinszegény kolbászt. Mindent végigkóstoltunk, vittünk is vacsorára belőlük. Zsohár Gyula fazekas bemutatta műveit, majd siettünk Bajánsenyére a Határ csárdába. Ott egy kedves fiatal felszólgálótól tudtuk meg, hogy mi is az egytál étel. Ő erre a húslevest ajánlotta. Mi inkább dödllét és gulyást kérünk. Nem volt sok váalsztásunk, miután a guyás már elfogyott... Este 6-ra megérkeztünk Nagy dani bácsiékhoz, akik már családtagokként fogadtak bennünket. nagy élmény volt együtt lenni, vacsorázni.. Este még CSótár Rezső fazekast is meglátogattuk, aki 1-1 kupica pálinával fogadott jó szokása szerint. Baráti beszélgetés, vásárlás után indultunk haza, azaz Kehidakustányba.

 

Szombaton az Aquaparkban fürödtünk, szaunáztunk, a falunap vendégei lehettünk.

Vasránap istentiszteletre siettünk, Keszthelyre indultun, de Hévizen kötöttünk ki. Az internet csapott be bennünket, mert nem tanulta meg, hogy a nyári időszakban fél 10-kor kezdődik az istentisztelet és nem 10-kor. Kértem, hogy tartsanak neki kurzust. Ebéd eőtt még a Festetics kastélyt jártuk körbe, belülről pedig 18 szobába engedtek fel. Siettünk az ebéddel, mert szorított az idő, 4 órakor Kehidakustányban a Református idősekotthonának átadására siettünk vissza. Nagy élmény volt az igehirdetés, az építés beszámolója. Szeretetvendégségen fogadtak mindenkit, majd az épületet lehetett megtekinteni. Jó kezekbe került ez a régi kúria, szépen fel lett újítva. Sajnos az egyik lakó reggelre elköltözött, a legidősebb lakó (aki Kerkafalvai) pedig verssel köszöntötte a megjelenteket.

Este 6 órakor indultunk haza és 9-re már mindneki a lakásában tudott elkészülni a lefekvéshez.

Minden nagyon jó volt, de ilyen hamar letelik 5 nap, erre nem gondoltunk.

 

Minden reggel áhitattal keltünk és feküdtünk.

 

 

Június 24-26

Őrségi kirándulás - Nagy Dániel és családjának köszöntése

Évről évre indulun egy kis csapattal nyár elején, hogy Nagy Dániel ny. lelkipásztort (születésnapján) és családját köszöntsük. Pénteken késő délután indultunk el két személygépkocsival Kerkáskápolnára, ahol a református imaházban vártak már bennünket. Finom házitejjel kedveskedett Keserű József (polgár mester úr) családja, Kóri Ernő gondnok úr pedig igazi falusi tojással.

Gyorsan átvettük a kulcsok hatalmát az épület fölött, kipakolás után a vacsorához készültünk elő. Sülthús, mics, zöldség, rizs,... volt az étlapon. Késő este meg sem tudtuk enni. Nótázással zártuk a napot, hajnali kettőkor le is feküdtünk.

Szombaton reggel néhányan a gombát mentünk el keresni. Jó lett volna, ha az utunkba jöttek volna, de nem így alakult. Néhány darabot találtunk, melyből vasárnap reggelre készítettünk tojásos gombát. Szombat délelőtt az Őrségi vásárt néztük meg. Ebédre fél 2-kor érkeztünk Szentgyörgyvölgyre, ahol nagy szeretettel vártak már bennünket. Külön örömünkre szolgált a hír, hogy Dani papáék már a második dédunokát várják.

Igazi, szlovéniából érkezett pincepörkölttel csillapították az étvágyunkat, majd egy 1 méteres átmérőjű tortával kívántunk Dani bácsinak boldog születésnapot. Ajándékokat is adtunk át egymásnak. megnéztük a kertet, ahonnan epret, málnát ribizlit, jostát, egrest,meggyet tudtunk szemezgetni. Elmentünk az állatokat megnézni. Megtudtuk, hogy jövőre szamarat is láthatunk emberi számítások szerint.

Késő délután sem tudtunk enni, úgy jól laktunk a finom ebéddel. Inkább csak a nótázás került előtérbe. Elénekeltük az ünnepeltek nótáját, kinek melyik jutott eszébe. Este fél 9-kor vettünk fájdalmas búcsút.

Vasárnap reggel Nagy Dani bácsi pontosan fél 10-kor megérkezett, hogy közösen menjünk Nagyrákosra istentiszteletre. Gyászistentisztlet is volt egyben. Máté Róza nagytiszteletű asszony mindnáyjunk örömére, épülésére szolgált Innen is gazdag áldást kévínunk életére, munkájára, szolgálataira.

Ebédet a Kápolnai imaházban fogyasztottunk, megrendeltünk a maradék húshoz egy nagy adag dödöllét és tökös-mákos rétest. Fél 2-kor hazaindultunk, estére mindenkii nagy élményekkel tért nyugovóra lakásában.

 

Június 22-23 (szerda-csütörtök)

Színházlátogatás

A Nagyidai Cigányok c. darabot mutatta be az Experidance táncegyüttes, melynek meghívására 10 fő nézhette meg a nagyon tetszetős, élménydús, színesen koreografált darabot.

Másnap 21-en lehettünk vendégei a színháznak, melyen a Revans c. darabot láthattuk. A minden korszakban előjövő probléma, hogy az elnyomók, a gazdagok a szegényekkel valamilyen módon elbánnak. Az emberi érzésben a visszaadás gondolata van bene, mely a darabban Ludas Matyi módjára meg is történik.

Mind a két alklalommal nagy élménnyel tértünk hajlékunkba. Köszönjük szépen a lehetőséget a darabok megnézésére.

 

Június 18. szombat

Gyülekezeti piknik

Az időjárás jelezte, hogy szombat délutánra megérkezik a hidegfront. Még a naptűzéses időben felállítottuk a nagy sátrunkat, nehogy az eső miatt ne tudjuk megtartani a várt alkalmat.

Az időjárásban kellemes szellő várt mindnyájunkat. 35-en gyűltünk össze, mire a napi igeszakaszt felolvastuk, imádkoztunk. Mindenki valami meglepetéssel készült, volt itt hús, virsli, gyümölcs, üdítő, sütemény remekek... Este 11-kor alig bírtuk befejezni a beszélgetést, de másnapra, az istentiszteletre is kellett már koncentrálni, amihez még egy kicsi pihenés nem ártott. Kellemesen elfáradva tudtunk aludni otthon.

Június 16. csütörtök

gyülekezetlátogatás

A gyülekezeti bibliaórai alklamakban nyári szünetet tartunk június közepétől augusztus végéig. Ezeknek a zárása és kezdése alklamából gyülekezetlátogatásra megyünk. A kőbányai gyülekezetbe fél 6-kor indultunk és érkeztünk meg. Harangszó várt bennünket.

Az istentiszteleten Szilágyi Sándor András egy zsoltáridézetet vett igehirdetésének alpjául, majd záró imádságra felkérte Kovács Dávid Emil lelkipásztort. Szeretetvendégség keretében beszélgettünk a Kőbányai gyülekezet tagjaival. Papp Vilmos nt urat köszöntöttük személyesen lakása előtt, aki pünkösdkor, 65 évvel ezelőtt konfirmált a Külső-Józsefvárosi Református Templomban. 89. zsoltárt elénekeltük, baráti szóváltás után fél 8-kor indultunk haza.

Június 12. pünkösd vasárnap

KONFIRMÁCIÓ

Fél 10-től gyülekeztek a templomunkba a konfirmandusok. Az utlsó főpróbát gyorsan megtartottuk. Fél 11-kor szólt a harang, kezdődik az istentisztelet. A konfirmandusok által adományozott zászlót (melynek egyik oldalán a gyülekezetünk, másikon az egyházunk címere található) egy presbiter vitte elöl, melyet a lelkipásztorok követtek. A konfirmandusok mellett 1-1 presbiter állt a bevonuláskor. A templomban kb. 180-an énekelték ezalatt a 135. zsoltárt.

Murnyák Lászlóné köszöntötte a megjelenteket, benne az a gondolat, hogy régen volt arra példa, hogy ebben a gyülekzetben egyszerre 8-an konfirmáljanak.

A pünkösdi történet felolvasása után Kovács Dávid Emil lelkipásztor 8 igét olvsott fel textus gyanánt, mely a konfirmandusok áldó igéi voltak. A kikérdezés előtt Murnyák Lászlóné egyenként bemutatta a konfirmálandó ifjakat: Gaszler Bianka, Karácsony Anett, Kerekes Dóra, Kovács Márta Réka, Kun Dorottya, Mótyvai Sára, Olar Alex, Vizi Erzsébet.

A kikérdezés 4 egységből állt: közösen mondott ének, szöveg, 2. kötött szöveg az énekeskönyv hátuljából (ameddig végére nem értünk); 3. "megtaláltuk a Messiást" konfirmációs könyv kérdéseiből (3-3 kérdés), 4. Egyháztörténeti rész (1-1). Megakadás nélkül, hibátlanul feleltek a gyermekek. A gyülekezetbe való befogadás, meghatalmazás után úrvacsorára készültünk. Kovács Márta Réka mondta el a szereztetési igét, majd a konfirmandusok felálltak az úrvacsora vételéhez, akik mellett 1-1 presbiter volt.

Ajándékok átadása után a hirdetéseket hallgattuk meg. A kimenetel a templomból a bejövel szerint történt. Elöl vitték a zászlót, melyet a lelkipásztorok követtek, a konfirmandusok a presbiterekkel, végül a gyülekezet.

A konfirmandusok egy kis meglepetéssel kedveskedtek a gyülekezetnek a kijáratnál, mindnekit az általuk készített süteménnyel kínáltak.

A fényképezés után mindenki hazament.

Szép, tartalmas ünnepségen vetünk részt.

 

Június 5. vasárnap

tanévzáró istentisztelet

     Konfirmanduosk szülői értekezletével kezdtük a napot még reggel 9 órától. Kikérdeztük a konfirmandusokat, mit csiszoljanak még az egy hét múlva kezdődő konfirmációi vizsgáig.

     A fél 11-kor megszólaló harangszóra 120-130-an gyűltünk egybe, 50 gyermek és 80 felnőtt. A 90. zsoltár éneklése után a gyermekek kiálltak az úrasztal köré és tettek bizonyságot a tanult anyagból. Először Tarcsáné-Jankó-Szabó Csilla hittanosai szolgáltak, majd Kovács Dávid Emil kérte a gyermekeket, hogy mondják el a tanítványok neveit és énekeljenek. Batár Krisztina hitoktató egy önálló műsorral készült növendékeivel, ami szép kerekké tette az eddig elhangzottakat. Köszönjük szépen a hitoktatóknak (Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla, Batár Krisztina, Szabó Réka - aki februártól szülési szabadságon van és Kovácsné Dancs Ilona, aki a vasárnapi iskolát fogja össze) az egész éves fáradozást. Köszönjük a gyermekeknek, a szülőknek, hogy mindvégig támogatták gyermeküket az iskolai oktatásban való részvételben.

     Az igehirdetés alapigéjének Zákeus története lett felolvasva, akit az emberek megvetettek, de Jézusnak még hozzá is volt szava.

     Zárásként szeretetvendégséget tartottunk, mindenki jégrémet kapott. Jó volt együtt lenni.

Június 4. szombat

Emlékezés a trianoni békediktátumra

1600-tól országszerte zúgtak a harangok 91 évvel ezelőtt és zúgott most is, este 1800-kor pedig a templomi megemlékezésre, istentiszteletre hívogatott bennünket a két toronylakó.

     kb. 35-en énekeltük fennálva kezdésként a szózatot. Kerékgyártó László történész tartott egy rövid, de velős előadást, majd Tari Balázs brácsaművész szolgált közöttünk. Dr. Sarkadí Mária többszörösen díjazott előadóművész verssel tett bizonyságot, majd Kovács Márta Réka énekszóval.

     Az igehirdetés szolgálatát Kovács Dávid EMil lelkipásztor végezte Lukács evangéliuma 15. rész 24. verse alapján: ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett és megtaláltatott".

     A záró előadást a gyülekezetünk fiataljai az énekkarral közösen tartották. Hangzottak el versek, idézetek gróf Apponyi Albert védőbeszédéből, énekek. Zárásként a Himnuszt mondtuk el. Igen szép szinvonalú tartalmas estén voltunk együtt.

 

Június 2. csütürtük

Áldozócsütörtök 

     Minden ünnepünket, mely munkanap, úgy tartunk meg, hogy délelőtt fél 11-től és délután (este) 1800-tól tartunk istentiszteletet. Így történet ez idén áldozócsütörtökön.

     Külön örömünkre szlogált, hogy ezen a napon az MTV1 műsorkezdő hajnali gondolatokat Kovács Hajnalka gyülekezetünk ny. lelkipásztora tartotta. Délelőtti alkalmon Kovács Dávid Emil lelkipásztor olvasta fel a mennybemenetel történetét az Apostolok Cselekedete könyvéből, majd tett bizonyságot. Délután Kovács Hajnalka ny. lelkipásztor szolgált. 17-en illetve 15-en vettek részt az alkalmakon.

Május 28. szombat

Gyülekezeti piknik

Szombaton egy kicsit félve indultak el a gyülekezeti tagok a gyülekezeti piknikre, mert lehűlés, eső jelezte, hogy egy hűvösebb időjárási fornt közeleg, azaz meg is érkezett.

4 óra után nem sokkal, első lépésként napernyőt, sátrat állítottunk fel, hogy eső esetén tudjunk hová menni, majd kipakoltunk, ki mit hozott. Gyerekek az első udvaron játszottak, a felnőttek hátul beszélgettek, előkészültek az étkezéshez. Jó beszélgetés alakult ki, mintegy 45-en voltunk. Este fél 11-kor oltottunk lámpát. Jó volt együtt lenni. 

 Május 22. vasárnap

Konfirmáció

Idén, május 22-én, már második felnőtt konfirmandusunk tett hitvallást gyülekezetünkben egyéni felkészítő alklamak után. Tari Balázs testvérünk már régebb óta tartozik a gyülekezetünkhöz, zenés alkalmakon szolgált itt először. Menyasszony-jelöltje (Kondor Melinda) révén, aki tavaly konfirmált, szorosabb kapcsolatba került gyülekezetünkkel. Egy családlátogatás során jelezte, hogy ő is szeretne a gyülekezet előtt bizonyságot tenni hitéről, konfirmáció alklamával. Ennek érkezetett el az ideje.

Jó volt hallani bizonyságtételét, bemutatkozását a gyülekezet előtt.

Isten áldása kísérje életét, munkáját. Több, mint 50-en örvendtünk együtt.

 

Május 21. szombat

Hajókirándulás

Két éve szüneteltetett hajókirándulásunkat elevenítettük fel idén, melyhez támogatást nyújtott a Fővárosi Önkormányzat.

Délelőtt 1030-kor nyitották meg az ajtókat a hajóálomáson, hogy felszállhassunk a 250 férőhelyes Sződliget hajóra. Mire mindenki helyet foglalt, már több, mint 200-an helyezkedtünk el a székeken.

10 óra ellőtt 10 perccel zárultak az ajtók és indítottak útnak bennünket. Budapestet elhagyva énekkel, igeolvasással és imádságban voltunk együtt. Öröm volt több gyülekezet, közösség tagjaival együtt kirándulni (Rákosfalva, Kőbánya, Soroksár, Fasor, kínai reformátusok, Nagycsaládosok Egyesülete és természetesen a Külsőjózsefvárosiak, mi magunk is).

Másfél óra után kötöttünk ki Szentendrén, majd siettünk a Marcipán Múzeumhoz, ahol kézműves foglalkozáson vehetünk részt. Ezt 45-en próbálták meg. Készültek marcipánból állatfigurák, növények, házak, kinek mi az eszébe jutott. Végén mi magunkat is kifestettük, kit kiscicának, másokat oroszlánnak, Károly Irén a gyülekezet lelkipásztorát pedig bohócnak. Kb. 1 órát töltöttünk el jó hangúlatban. Ezután városnézés, fagyizás, Duna parti séte következett

Fél 4-kor már a hajónál vártuk az indulást hazafelé. Felszállás után a megmaradt tombolajegyek kerültek magántulajdonba. A hajó indulása adta meg a kezdő szót a tombolahúzáshoz. Szép ajándékok kerültek átadásra. Volt benne fürdőnadrág, úszógumi, legyező fából, labdák, pingpong ütők... A fődíj egy nagy maci volt, amit Kecskés Péter a gyülekezetünk orgonistakántora kislánya nyert meg. A gyermekek ezen felül lufit vihettek haza.

Budapest határát elérve tartottuk meg a záró áhitatot

1700 órakor érkeztünk a kikötőbe. Leszálás után mindenki hazaért, mielőtt a vihar lecsapott volna. Jó volt együtt lenni.

 

Május 17 kedd

Színházlátogatás

Az Experidance táncegyüttes támogatásával 20+2-en mehettünk be a "Queen Balett" előadására. A Győri színház előadóművészeit csodálhattuk meg ezen az estén. Freddie Mercury (Queen együttes alapítója) életéből érezhettünk át sokmindent. Elindult az élete egy szegény családból, majd ebből felemelkedve nagy hírnévre tett szert, aminek a kezelése nem egy egyszerű feladat, amint láthattuk. Sok megvetés közepette kérdéssé vált, hogy ezt ki hogyan dolgozná fel. Nem mindenki egyformán. Végül a halálból a feltámadásra vezető gondolatok jöttek elő. Nagyon értékes darabot láthattunk. Köszönjük szépen.

 

Május 12. csütörtök

Színházlátogatás

Az Experidance táncegyüttes meghívására 20 jegyet kaptunk és néztük meg a székesfehérvári Vörösmarty színház művészeinek vendégszereplésén a Godspell c. darabot. Köszönjük szépen a lehetőséget. 

Május 7. szombat

Színházlátogatás

Az Experidance táncegyüttes előadásán vehettünk részt a gyülekezetből, melyre 50 jegyet kaptunk. A darab címe: Boldogság. Köszönjük szépen a lehetőséget.

 Május 1. vasárnap

Édesanyák napja 

Anyák napi istentiszteletre gyűltünk egybe. 10 órakor már Murnyák Lászlóné vezetésével imádságban volt együtt a gyülekezetünkből kb. 10 személy, akik Isten ládását kérték az előttönk álló alkalomra.

közel 100-an gyűltek egybe diákok, szülők, a gyülekzet tagjai, hogy édesanyák napján hallgassák az igét, a gyermekek bizonyságtételét. Közel 25-en voltak a fiatalok, akik verseket idéztek Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla vezetésével. Az igehirdetés szolgálatát Kovács Dávid Emil végezte. A templomból kijövet az édesnyák 1-1 szál virágot kaptak, de lehetett vinni azoknak is, akik nem tudtak eljönni és nincs, aki köszöntse őket.

Az alkalom után a gyülekezeti teremben gyűltünk egybe Murnyák Lászlóné gondnok asszonyt (Valéria) névnapján köszönteni. Kovács Dávid Emil lelkipásztor a munkájra irányította a figyelmet, mejért hálát adjhatunk itt a gyülekezetben, majd Malek Magdolna presbiter verssel tett bizonyságot, Kovácsné Dancs Ilona a tisztújításra helyezte a hangsúlyt, hog utána is lehet valaki gondnok, nem csak a mandtáum lejártáig, majd Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla szólt baráti szavakkal. Szeretetvendégséggel zártuk az együttlétet.

Április 29 csütörtök

Kálvin János Idősek Otthonában

 A Kálvin János Idősek Otthona ebben az évben is szolgálatra kérte fel gyülekezetünket. 7-en mentünk el a Dacia Logan személygépkocsival: Murnyák Lászlóné gondnokasszony, Malek Magdolna presbiter, Papp Gyuláné diakóniai-Missziói Bizottság tagja, Lu-Jia és Kovács MÁrta Réka ifjúsági tagok, Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla Segédlelkész képviselte gyülekezetünket Kovács Dávid Emil lekipásztor vezetésével.

Nagy szeretettel vártak bennünket, volt ott több ismerős is, köztük volt gyülekezeeti tagok, özvegy lelkészné, Kovách Attila püspök úr és felesége. Kardos Eszter mentálhigiénés munkatárs vezetésével felmentünk a "téli kert"-be, ami egy panorámás zárt helyiség, imateremnek kialakítva. Itt fogadtak bennünket az idős lakók. Kézfogás után áhítattal kezdődött az alkalom, majd Murnyák Lászlóné gondnokasszony unokájával (Lu-Jia) tettek bizonyságot. Kovács Márta Réka verssel és énekkel szolgált, majd Tarcsán Jankó-Szabó Csilla a hitoktatásban levő "édesanya-élmény"-eiről számolt be.

Imádsággal, áldásmondással és szeretetvendéggel zárult az alkalom.

Fél óra időnk maradt az intézmény megnézésére, benne a szobákat és a templomot is láttuk. Meglátogattuk dr. Bolyki János professzor urat is, akinek az ágyánál imádkoztunk, Bibliát olvastunk és Kovács Márta Réka énekelt. Este 8 órára mindenki hazaért erőben egészségben. Kedves alkalom volt.

Április 24-25 Húsvét I-II.

Mind a két alklaommal megterítettük az úrasztalt. Örömünkre az első napon 95-en vettünk részt a gyermekekkel, 67-en (21+46) úrvacsoráztak. Másodnapjára már kevesebben gyűltünk össze, 37 fő, ebből az úrvacsora sákramentumával 29-en (8+21) éltek. Az istentiszteleti alkalom végén a hölgyeket az igei áldás után még kölnivel is meglocsolták.

Április 22. nagypéntek

Nagypénteken a szokás szerint délelőtt és délután is tartunk istentiszteletet, kifejezve, hogy a legnagyobb ünnepünkön vagyunk együtt és várjuk a munkából hazaérkező vendégeinket. Az úrasztalát is megterítjük ezen a napon, az asztalterítő fekete színű.

Délelőtt 30-an vettünk részt az alklamon, 19-en (5+14) úrvacsoráztunk. Délután Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla hirdette az igét, ágendázott Végh Etelka nagytiszteletű asszony. 26-an voltunk együtt, 25-en (5+20) vettek úrvacsorát. Nagyszombaton nem tartunk istentiszteleti alklamat.

Április 21. nagycsütörtök - Színházlátogatás

Nagycsütörtökön, a passióéneklést követően az Experident táncegyüttes előadására siettünk az új színházukba a XIII. kerület Kárpát utcába. 47-en nézhetük meg a Revans c. darabot, mely a Ludas Maty darabot modern formában adja elő.

Nagy örömünk volt az előadás a maga humorával, zenei szépségével, táncművészeti előadásával. Akik ott voltunk, mindnyájan jól éreztük magunkat.

Itt is köszönetünket fejezzük ki az előadásért, a lehetőségért, hogy megnézhettük. Isten áldja a színház dolgozóit, fenntartóit és a nézőket.

 

 Április 21. Nagycsütörtök - Passióéneklés

Nagycsütörtökön tartjuk a szokásos passió-éneklést gyülekezetünkben. Idén JÁnso Passióra került sor. 37-en vettünk részt az alklamon. Az úrasztalát és környékét a virágvasárnapról itt maradt fehér virágok sokasága díszítette.

Harangszó után mentünk a templomba. Fohász, dicséret, Apostoli Hitavallás elmondása után János evangéliumából olvastuk a János Passiót (János Evangéliuma 18-20. fejezet). 1-1 szakasz felolvasása után énekeltünk. A befejező szaaksz után az Úri imádságot mondtuk el. Énekszóval, majd áldás kívánásával fejeződött be az alkalom.

Kedves, meghitt, léleképítő alkalommal gazdagodtunk.

 

Április 19. Nagykedd - Passió

Az Arany Alkony Idősek Otthonában az elmúlt évben az ünnepek előtti kedden ökumenikus istentiszteletet szerveznek, melyen a római katolikus és a Református Egyház részéről vannak jelen lelkészek.

Húsvétra készülve a Római Katolikus plébános diavetítésben mutatta be Jézus szenvedéseinek az állomását, a Református egyház részéről Kovács Dávid Emil lelkipásztor igeolvasással, bizonyságtételle, imádsággal szolgált. A stációk között a gyülekezet énekelt.

Jó hangulatban, kis szeretetvendégséggel zárult az alkalom.

 

Április 17. virágvasárnap

A gyülekezeti tagok 1-1 szál fehér virággal érkeztek az istentiszteletre. Az Úr asztalán a vázák szépen megteltek orgonával, szegfűvel... Lehetett látni az ünneplést külső megjelenésében is az úrasztalán. 65 felnőtt és 6 gyermek találta meg a templomunkat. A főének alatt gyermekeink a gyülekezeti teremben Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla vezetésvel kimentek, ahol húsvétra, anyák napjára készültek lélekben.

A hirdetésekben elhangzott, hogy Pákoz Attila, akinek az édesanyja gyülekezeti tagunk, nagy mennyiségű tojást adott a gyülekezet támogatására. Ebből lehett elvinni.

Kerekes Lajos, és több gyülekezeti tag segítségével osztottuk ezt ki az istentisztelet végén. Egy perselyt tettünk ki, melybe mindenki önkéntesen tehette adományát.

Jó hangulatban beszélgettünk még az istentsiztelet után, mire mindenki hazament.

 

 Március 19. Kovács Emil toronyépíttető lelkipásztort postumus "Józsefvárosért" díjjal tüntették ki.

Kovács Emil és Kovács Hajnalka lelkipásztorok 1994-től szolgáltak a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközségben.

A gyülekezet építése mellett a környék kulturális felemelkedését is feladatuknak érezték. Először az épületek karbantartására, a szegény családok programjainak megsegítésére alapítványt hoztak létre. Ezzel elkezdődhetett az épületek szükségszerű karbantartása, a szegény családok felemelése.

Hamarosan énekkarral, majd zenekarral a kulturális életet erősítették a területen. Nemzeti ünnepeinken a helyi ökumené támogatásával rendszeres istentiszteleti hellyé vált templomunk. Ifjúsági munkában beindult a hitoktatás, a szombati gyermek-bibliaóra, vasárnaponként a gyermek-istentisztelet. Testvér-gyülekezeti kapcsolat alakultak ki Erdélyi gyülekezettel, gyülekezetekkel. Idős ágyban fekvő betegek, gyülekezeti munka támogatására diakóniai – missziói bizottság alakult. Sátoros ünnepeken több száz betegnél jártak házi úrvacsorát osztani.

Épületeinkben jelentős javítási munkák valósultak meg. Templomban üzembe helyezték az első orgonát. A parókia több helyen beszakadt tetőzetét felújítatták. A második világháború bombázásaiban megsérül templomunk újraépítésénél nem tudtak anyagi források hiányában tornyot építeni. Kovács Emil lelkipásztor munkájának a gyümölcse, hogy már a déli harangszót a toronyban lakozó két harang adja.

Kovács Emil személyesen adott példát arra, hogy a kulturális előadásokon rendszeresen részt vett. Hetente írt újságcikkeket különböző felkérésre. Szolgálatokra kérték fel, állami szinten is.

Mindenki Emil bácsija volt. Ma is így emlegetik. Sokan keresik. 2 éve hunyt el, de munkájának gyümölcse lett a gyülekezet megerősödése. A kihalás szélére jutott gyülekezet ma virágzik, a harang hívogat, az orgona szól, az újságcikkek sokak asztalfiókjában megtalálhatóak, olvasgatják.

Józsefváros önkormányzata, munkájának elismeréséért, posztumusz „Józsefvárosért” emlékplakettel jutalmazta. Isten iránti hálával állunk meg, hogy egy lelkipásztor munkáját nem csak a gyülekezetben, hanem a gyülekezeten kívül is értékelik. Nem csak a gyülekezetben, hanem a környezetében is hatással bír.

 Nemzeti ünnep: Március 15. Kovács Emil lelkipásztor szívében volt, hogy nemzeti ünnepeinken istentisztelet közösségeben adjunk hálát Teremtő Istenünk történelemformáló munkájáért, hitvalló hőseinkért.

 

Fél 11-kor kezdődött az istentisztelet, közösen énekeltük a Himnuszt. Igehirdetés szolgálatát Hegedűs Zsuzsanna lelkipásztor asszony végezte. Bizonyságtevőink voltak: Kerékgyártó László történész, dr. Sarkady Mária előadóművész, Hajdú Ildikó énekművész, Cantors Ecclesiae Rézfúvós Együttes. A megjelenteket köszöntötte Murnyák Lászlóné gondnokasszony és Kaiser József önkormányzati képviselő.

Az alkalmat szeretetvendégséggel zártuk.

Nők világimanapja: Minden év március első pénteke a nők világimanapja. Ezt a gyülekezetünkben úgy tartjuk meg, hogy az első pénteket követő vasárnapon az istentisztelet alkalmát rövidebbre fogjuk és ezután nem megyünk el a templomból, hanema székeket az úrasztala körééhelyezzük és megadott menetrend szerint egy kis imaközösséget alkotunk. Ennek a szervezői a gyülekezet nőtagjai.

A Chillei nőtestvérek állították össze az idei évre az igeszakaszok kijelölését. Néhány gondolatot olvastunk fel Chilléről:

Vass Ibolya: 1810 óta, amióta létrejött nemzetünk, a hatalom a társadalmat elnyomással és öldökléssel tartotta ellenőrzése alatt. 1907-ben a salétrombánya munkásai családostól keltek át a világ egyik legszárazabb vidékén, az ország északi részén található Atacama sivatagon. Közös erővel próbáltak volna jobb életkörülményeket kiharcolni. A fegyveres katonaság hátba támadta őket, mintegy 2000 embert mészároltak le. Az emberek egyre inkább elkezdtek szerveződni és jogaikért küzdeni. 1997-ben sok bányát megszüntettek. A bányászfeleségek finom kenyér sütéséből tartották és tarják fenn a családokat.

Tarczali Magdolna: 1973 és 1989 között Pinochet tábornok alatt volt a legkeményebb diktatúra. Ideje alatt sokan eltűntek, meghaltak, sokakat letartóztattak. Chilei férfiak és nők kényszerültek elhagyni az országot. Különböző szervezetek és csoportok úgynevezett „egy tál étel” közös konyhákat állítottak fel, és így gondoskodtak a rászorulókról, akiknek nem volt mit enni.

Károly Norbert: A globalizáció lehetőségei, ami csak egyeseknek jelent előnyt, kapzsivá tette azokat, akiknek a kezében van a gazdasági hatalom. Országunkat befektetési területnek tekintik, amivel óriási profitra lehet szert tenni. A termelt javak és a föld eladásra kerül olyanoknak, akik a feltételeket diktálják. Hazánk természetes erőforrásait kifosztják, így külföldi konszernek kezébe kerül minden. Az anyagi javak megszerzése sok ember legmagasabb életcélját jelenti. Ezért képesek elveket és értékeket feláldozni és embertársainknak, testvéreinknek óriási kárt okozni.

Erdélyi Napk IV. (2011.február 24-27): Negyedik alkalommal rendeztük meg az Erdélyi Napok rendezvénysorozatunkat február utolsó hétvégéjén. Idén ez Február 24-től 27-ig tartott. Az évről évre meghívott bizonyságtevő: Nagy Dániel.

 

Csütörtökön (1800) imaközösségben vagyunk együtt kis szendviccsel, teával, beszélgetéssel zárjuk az alklamat. Előjönnek az év eseményei, Dani bácsival megbeszéljük az utolsó találkozás óta eltelt időt.

Pénteken (1800) az igei szolgálat után beszélgetünk, énekelünk, előkészülünk a szombati napra. Előadóként közöttünk volt Kerékgyártó László festőművész, majd a "Kürcsi fánk" készítés titkait ismerhettük meg.

Szombaton (1600) első alkalommal érkeztek erre az alkalomra a testvérgyülekezetünk tagjai Piskoltról. Már vártuk, hogy érkezzenek meg, de csak 3 órarkor szólalt meg a kapucsengő, hogy itt vannak. 1600-kor elkezdődött az istentisztelet, majd közös étkezéssel, nótázással zátuk az alkalmat. Jó volt együtt lenni

 Vaárnap már közel 130-an vártuk az istentisztelet kezdetét jelző harangszót. Megterítettük az úrasztalt. Nagy Dániel bizonyságtétele után az Csáky Gedeon olvasta fel az úrvacsora szereztetési igéjét. Az úrvacsorára a testvérgyülekezetünk hozta a házi kenyeret. Az együttlétet közös étkezéssel folytattuk, majd tombolahúzás örömteli pillanatait élvezhettük. Mindenki örömmel ment haza. Többen itt maradtak az utómunkákat elvégezni. Nagy Dani bácsi és a testvérgyüelkezetünk tagjai is erőben, egészségben hazaérkeztek.

  II. 5. Debrecen, aquaparkos kirándulás: Reggel fél 7-től gyülekeztünk a parókia udvrán, a Kőris utcában. A soroksári testvérekkel megérkezett a busz és a terv szerint, 7 órakor indultunk el. Budapest határában megálltunk reggeli áhitatot tartani. 10 óra után nem sokkal ott voltunk a Debreceni Nagyerdőben. Ott vártak már bennünket. Siettünk az aquaparkba, ahol mindenki jól érezhette magát. Gyermekek a csúszdákon, felnőttek a jakuzziban, vízsugarakkal masszíroztatták hátukat, átmentek a szaunába, vagy a termálfürdőbe. Nagy asztaloknál közösen ebédeltünk. fél 5-től kezdtünk el a medencékből kiszállni, hogy fél 6-kor ott lehessünk a busznál. 21 órakor érkeztünk haza. Mindenki kellemesen elfáradt, jól éreztük magunkat.

I.30. Úrvacsora-osztásos istentisztelet: Minden hónap utolsó vasárnapján tartjuk az úrvascoraosztásos istentiszteleti alkalmainkat (kivéve, ha egyéb alkalmak nem szólnak közbe). Január 30-án volt az első ilyen közösségünk. 55-en jöttek el, ebből 17 férfi és 34 nő járult az úrasztalhoz.

 I. 23. Felnőtt konfirmáció: 80-an vártuk a vasárnap délelőtti alkalmat, amikor Sinka Edina testvérünk felnőtt korában a gyülekezet közössége előtt tett hitvallást. Előtte csütörtökön megtartottuk a gyülekezetben a beszélgetést, ismereteiről a számadást. Jó volt látni, hogy vannak még a fiatalok között is olyanok, akiknek fiatal korában nem sikerült megoldani a konfirmációi hitvallástételt gyülekezet közösségében, azok hiányolják és kérik az áldást életükre felnőtt korban. Házasság előtt álló testvérünkre Isten gazdag áldását kérjük.

Január 16 - 23. Ökumenikus imahét: Minden évben Január második felében tartjuk az ökumenikus imahetet (imanyolcad), vasárnappal kezdődik és vasárnappal zárul.

Következő alkalmak voltak területünkön:

16. vasárnap 1600   Horváth Mihály tér, katolikus templom.    Igét hirdetett: Szabó Bertalan Péter evangélikus lelkipásztor

17. hétfő 1800   Evangélikus kápolna (Rákóczi út 57.).   Igét hirdetett: Kovács Dávid Emil református lelkipásztor

18. kedd 1800   Rezső tér, katolikus templom.   Igét hirdetett: Újvári Ferenc baptista lelkipásztor

19. szerda 1800   Református Templom (Salétrom u. 5).   Igét hirdetett: Bacskai Bálint református lelkipásztor

20. csütörtök 1800   Református templom (Kőris u. 13).   Igét hirdetett: Huszta Csaba baptista lelkipásztor

21. péntek 1800   Baptista Imaház (Nap u. 40).   Igét hirdetett: Széllné Sebor lilla református lelkipásztor

22. szombat 1600   Evangélikus templom (Üllői út 24).   Igét hirdetett: Varga Miklós Péter katolikus plébános

23. vasárnap 1600 Református templom (Salétrom u. 5).   Igét hirdetett: Gulácsiné Fabulya Hilda evangélikus lelkipásztor

Templomunkban I.20-án, csütörtökön 75-en gyűltünk össze a megemlékezésre. Murnyák Lászlóné gondnokasszony köszöntötte a megjelenteket, Énekkarunk szolgálatát Kecskés Péter orgonista-kántor vezette, majd imádságok és igeolvasások kövekeztek (Végh Etelka, Kovács Zalán László, Malek Magdolna, Murnyák Lászlóné, Kondor Melinda, Kondor Péter, Papp Gyuláné).

Huszta Csaba baptista lelkipásztor bizonyságtételét Közös imádság követte (10'), melyben lehetőség volt hangosan elmondani az imádságot. Kovács Hajnalka kezdte az imádságot, majd a gyülekezeti tagok közül öviden, hangosan mondták el lelkük könyörgését, majd Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla zárta a "Mi Atyánkkal".

A Cantores Ecclesiae Rézfúves Együttes Jétékát hallgattuk áhitatos csendben, majd közös énekléssel és áldással tértünk hajlékunkba.

 Január 1. Minden év első napját újévi könyörgéssel kezdjük. 36 felnőtt és 2 gyermek vett részt az istentiszteleten.

 Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Honlapkészítés