Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség

Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!

 

 

 

 

 

Napi gondolatokat e-mailben küldünk ki, amennyiben ezt kéri.

 

 

Igei gondolatok régebbről:

http://kulsojozsefvaros.shp.hu/hpc/web.php?a=kulsojozsefvaros&o=napi_igeszakasz_y6u

 

 

 

 

 

 

42. hét 2012. október 14-20.

 

 

 

„nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár éltem, akár halálom által.” (Filippi 1:20.)

 

Pál halálos ítéletét várja, és azt hirdeti a gyülekezetnek, hogy ilyen körülmények között, akár életben hagyják, akár halálra ítélik, egy biztos: Krisztus fogja magasztalni.

Isten adjon erőt, hogy életünk minden idejében, még a legnehezebb döntéseket is úgy tudjuk meghozni, hogy Istent magasztaltassék általa.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Te mindenkor adsz lehetőséget a gyülekezettel és a Veled való közösségben Lelked által megmaradni melletted.

Kérünk, minden döntésünk Téged magasztaljon. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

40. hét 2012. szeptember 30 - október 6.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

38. hét 2012. szeptember 16-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

37. hét 2012. szeptember 9 - 15.

 

 

 

 

„És bevitt engem a déli kapun át a belső pitvarba” (Ezékiel 40:28.)

 

Isten vezeti Ezékielt. Amit látott, azt írta le. Hatalmas épület van előtte. Ez a templom. Nagysága messze felülmúlja az előzőét. Isten gondoskodik rólunk. Amit elképzelni sem tudott sem a próféta, sem a fogságban levő nép, Isten tervében már ott van!

Nehéz elfogadni Isten hatalmát, szeretetét. Most már nem csak elfogadni, hanem élni is kell vele. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Olyan csodálatosak a Te terveid, amit sokszor elképzelni sem tudunk. Kérünk, Tudjunk benned bízni, hittel elfogadni a Te szavadat. Ámen.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

36. hét 2012.szeptember 2-8.

 

 

„És megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam minden szidalmadat” (Ezékiel 35:12.)

 

Edómnak lehetősége volt hitvallással megállni testvér népe mellett. Nem tette. Isten látta, hallotta, hogy mi van a szívében. Nem engedi, hogy az Ő tervéből, akaratából nyerészkedjenek népek emberek. Lássuk Isten tervét, útját, tudjunk testvérként élni egymás mellett. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Te gondoskodsz rólunk és nem a másik elesésén, a magunk kedvező helyzetét kihasználva kell nyerészkednünk. Kérünk, tudjunk a magunk javaival megelégedéssel élni. Ámen.

 

 

 

 

- -

 

 

35. hét 2012. augusztus 26 - szeptember 1.

 

 

 

 

 

 

 

„Feddhetetlen valál útaidban attól naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.” (Ezékiel 28:15.)
 
Egy pogány népről szól a prófécia, aki fedhetetlen volt. Istennek a pogány népekkel is van szándéka, terve. Nem a pogánysága volt a probléma (abból meg lehet térni), hanem a gonoszság, mely a szívét átjárta (haszonlesés, erkölcstelen kapzsiság…). Olyan helyzetbe került ezzel Tírusz, melyből nem tudnak kimászni. meg kell nekik is tapasztalniuk, hogy Istenen kívül nincs más, a ki a történelem Ura lenne, hanem csak az élő Isten.
 
Imádság:
Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Neked még a pogány világgal is terveid vannak. Kérünk, add, hogy tudjunk bizonyságtevők lenni előttük, Te pedig mutasd meg történelemformáló hatalmadat. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. hét 2012. augusztus 19 - 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. hét 2012. augusztus 12-18.

 

 

„És most a pusztában plántáltatott, száraz, szomjú földön” (Ezékiel 19:13.)

 

Júda fogságba hurcoltatott, száraz szomjú földre. Ha a térképet nézzük, akkor valójában száraz, puszta földön mentek át, de a letelepedési helyük nem volt annyira száraz, szomjú föld. Mégis annak mondja a Biblia.

Az a nép, közösség, ember, amelyik nem Istentől kapott helyen, nem a küldetését végzi, az csak száraz, szomjú föld lehet számára, mert Isten áldása nincs ott rajtuk.

Isten adjon erőt, hogy Istentől kapott helyünkön tudjuk küldetésünket teljesíteni. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Sokszor érezzük a lelkünkben, hogy száraz, kietlen földön lakunk, ahol a Te áldásod hiányzik életünkből. Könyörülj rajtunk, add, hogy tudjuk megtalálni helyünket, küldetésünket. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. hét. 2012. július 22-28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. hét. 2012. július 15-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. hét. 2012. július 8-14.

 

 

 

 

„A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar, de nincs mit” (Példabeszédek 20:4.)

 

Aki nem akar dolgozni, az megtalálja, hogy miért nem dolgozik. Mindig meg tudja indokolni. Vagy a nagy hideg, vagy a nagy meleg… Aki idejében nem akarja elvégezni a munkát, az nem is fog tudni aratni sem.

Isten áldja meg munkánkat!

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki idejét adod a vetésnek és az aratásnak. Kérünk, adj erőt, hogy lássuk meg a munka lehetőségét, annak áldást, gyümölcsét. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

27. hét. 2012. július 1-7. 

 

 

 

 

„A bölcs fiú enged atyja intésének, de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád” (Példabeszédek 13:1.)

 

A fiú minden embert jelent. Bölcs, aki figyel az intésre, istenfélelemmel a szívében. Ő tud előrehaladni, Isten gazdagon megáldja, azaz, amire szüksége van, arról gondoskodik.

A cinikus, a csúfoló Isten gondviselését veti meg.

Isten adjon bölcsességet, hogy tudjunk figyelni az Ő szavára. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki adod az élet útjának medrét, benne az ösvénnyel, az út nehézségeivel, de a végső győzelemmel. Kérünk, tudjunk a Te szavadra figyleni, még akkor is, ha fenyítés van benne. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. hét. 2012. június 24-30.

 

 

„Eredj a hangyához te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs” (Példabeszédek 6:6.)

 

Az állatokat az ember sokszor csak futólag nézi meg. Most arra tanít a Példabeszédek könyve, hogy nézzük meg bölcsen, milyen a hangya: csapatmunkások, melynek nincs egyéni vezetőjük, hanem egymásért dolgoznak, gondolnak a jövőre.

Ugyanakkor a tanítás gondolatmenete a gazdasági csődtől akarja megóvni az embert. Mi is megtanulhatjuk ezt. Nem a csődben kell nekik kapkodniuk. Csapatmunkával a jövőre gondolva lehet megmaradni gazdasági csőd nélkül. Isten adjon hozzá bölcsességet.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Te kegyelmes Istenünk vagy nekünk, aki adod a bölcsességet, hogy ne elszegényedjünk, ne csődbe jusson a mi életünk, hanem Rád tekintvén a Te megtartó kegyelmed hirdetői lehessünk. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

25. hét. 2012. június 17 - 23.

 

 

 

 

 

 

 

„Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!” (Józsué 23:11.)

 

Józsué halálára készülve az utolsó szavait mondja, melynek egyik hangsúlya ez a mondat. Ha meg akar maradni egy nép a földjén, akkor nem tehet mást, csak azt, hogy szereti Istenét. Itt a szeretet értelme, hogy hűséges hozzá, mint férj a feleséghez. Ha a hűtlenség bekövetkezik, akkor az országban nincs maradása Isten népnek.

Kérdés, hogy miért nem érzik ott magukat otthon, miért vannak szerte a világban szétszóródva? Mert elfordultak az élő Istentől. Jó lenne tanulni belőle.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki hazát, közösséget, otthont adsz nekünk. Te látod, hogy mennyire elesett nemzeted vagyunk. Bocsáss meg nekünk, hogy mi a szerencsétlenségünk okait keressük, és nem vesszük észre a Te történelmet formáló kezed munkáit. Kérünk, nyisd meg szívünket, szemünket, a szeretetre, a látásra. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

24. hét. 2012. Június 10-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. hét 2012. június 3 - 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. hét. 2012. május 27 - június 2.

 

 

 

 

 

„csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban…” (Józsué 6:17.)

 

Jerikót elfoglalja Józsué népével. Mindent az Úrnak kell szentelni, csak Ráháb a parázna asszony maradhat életben családjával. Istennek még a pogányok között is vannak emberei. Lássuk meg, hogy Istennek hány embere van. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Te mindenkiért meghaltál a kereszten, Kérünk, nyisd meg szemünket, lássuk meg a választottaidat. Szeretetben összefogva tudjunk bizonyságot tenni Rólad. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. hét 2012. május 20-26.

 

 

 

 

 

 

„Hol az ő istenök? A kőszikla, amelyben bizakodtak?” (V. Mózes 32:37)
 
Izráel népét ellenség fogja meghódítani, ha nem figyelnek az Úrra, az élő Istenre. Ezek a hódító népek a saját erejöknek, isteneiknek tudják be a sikert. Ezzel megpecsételik jövőjüket, a pillanatnyi sikerekből a legnagyobb pusztulás vár rájuk, mert nem Ismerték meg az élő Isten hatalmas kezének munkáját.
Tudjuk meglátni Isten hatalmas kezének a munkáját életünkben, tudjunk hálát adni minden előrébb jutásért, haladásért. Ámen.
 
Imádság:
Úr Jézus Krisztus, aki adod a győzelmet és vereséget, áldást és átkot. Kérünk, mindenekért tudjunk hálát adni életünkben, tudjunk a Te dicsőségedre élni. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. hét. 2012. május 13-19.

 

 

 

„iszonyattá, példabeszéddé és gúnnyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr” (V. Mózes 28:37)

 

Isten népe nem véletlen kapta az útmutatást, a törvényeket. Olyan utat kapott, melyen élni lehet, attól eltérve pedig a nyomorúságba hullani. Ez a nyomorúság kiterjed minden olyan részletre, amit emberileg nem is gondolnánk. Ezt hirdeti meg ez az igeszakasz. Isten könyörülő, bűnbocsátó kegyelme legyen mindnyájunkkal. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki szólsz hozzánk! Köszönjük figyelmeztetésedet, melyben tanítasz bennünket a megmaradás útjára. Kérünk, bocsásd meg, hogy annyiszor elfordulunk Tőled, add, hogy tudjunk a Tőled kapott úton járni, élni. Ámen.

 

 

 

 

 

 

19. hét. 2012. május 6 - 12.

 

 

„Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből” (V. Mózes 22:22)

 

Isten megmutatja az utat, hogyan lehet tisztán élni egy embernek, egy családnak és közösségnek. Ha penészt látunk benne, akkor attól meg kell tisztulni. A megtisztulásnak nem a gyilkosság a célja, hogy mindenkit meg kell ölni, hanem a tiszta gondolkodás megőrzése.

Isten könyörüljön rajtunk, hogy tudjunk tisztán élni gondolatainkban, Cselekedeteinkben. Ha pedig látjuk a bűn hatalmát rajtunk, akkor tudjuk kérni Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Szeretnénk a színed előtt megállni, de csak annyit tudunk mondani, hogy könyörülj rajtam én Istenem! Te látod, hogy a mi életünkben megbotránkoztat a szemünk, gondolatunk, szívünk és cselekedetekben is valósággá tud válni. Bocsáss meg nékünk, adj erőt, hogy mindenkor tudjunk előtted, embertársaink előtt, a családban tisztán megállni, mint megváltott gyermekeid. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  hét 2012. április 29 - május 5.

 

„Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ád néked” (V. Mózes 16:20)

 

Ünnepek felsorolása után közvetlenül a tiszta bíráskodásról szól Mózes. Mindenki szabadon vihette a termését, áldozatra valót a szent helyre. Nem lehetett ellenőrizni, hogy kiki a képességeinek megfelelően viszi-e adományát. A bírák a minőséget, a formát tudták ellenőrizni. Ne legyenek ők megfizethetők, hogy az Úrnak a legszebbet, a legjobbat adják. Ugyanakkor amit Isten kér, abban is legyünk az Ő igazságának, akaratának a követői. Hálaadással tudjuk elfogadni azt, amit az Úr ád nékünk! Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki igaz bíróként a kereszten haltál meg érettem, helyettem, miattam. A legnagyobb szeretettel fordultál felénk. Kérünk, növeld hitünket, hogy mi is a legnagyobb szeretettel, tisztasággal, akaratod alapján tudjuk áldozatunkat adni Neked. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. hét 2012. április 22-28.

 

Napi gondolat:

„Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak” (V. Mózes 10:16)

 

Aki láthatóan körül volt metélve az Isten népéhez tartozott. Most Mózes arra hívja fel a figyelmet, hogy ez csak úgy érvényes, ha a szívük is körülmetéltetett. Nem csak külső jelként hívők, hanem a szívük szerint is, ami azt jelenti, hogy úgy élnek. Ezért hívja fel a figyelmet Mózes az igazságszolgáltatásra, a szegényekre való figyelemre, az Istenhez való ragaszkodásra. Nagy ajándék, aki a szívében és külsejében is keresztyén tud lenni. Isten adjon hozzá erőt, látást. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki kívül és belül mindörökké ugyanaz vagy! Kérünk, tisztítsd meg a mi szívünket. Tudjunk olyan életet élni, amikor a külsőnk fedi a mi belsőnket. A mi szívünk, Krisztusunk, mindenkor Téged hirdessen. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. hét. 2012. április 15-21.

 

 

„Csak néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten és nincs kívüle több” (V.Mózes 4:35)

 

Izráel tapasztalat útján láthatta meg Isten jelenlétét életében. Láthatták a csodálatos szabadulást, a felhő és tűzoszlopot, mely vezette őket, a tengeren való átkelést, a sziklából fakadó vizet, a mannát… Mindezt úgy kapták, hogy megerősödjenek Isten akaratának való engedelmességére.

Isten kijelenti magát, a hit szemeivel tudjuk meglátni nagyságos dolgait. Isten adjon erőt, hogy megnyissa a szemünket jelenlétének meglátására. Ámen.

 

Imádság:

Mindig velünk levő Úr Jézus Krisztus!. Köszönjük, hogy Te sohasem hagysz el bennünket. Kérünk, nyisd meg szemünket a te jelenléted meglátására a mi életünkben. Ámen.

 

 

 

 

 

 

15. hét. 2012 április 8-14.

 

„Ímé előtökbe adtam a földet; menjetek be, és bírjátok a földet” (V. Mózes 1:8)

 

A könyv bevezetése, hogy Isten mit adott, mit ígért. Sokkal többről van szó benne, mint ami megvalósult. Izráel az ősatyák története alapján való elbeszélésből tudta, hogy Isten milyen földet, gazdagságot ígért nekik. Probléma az volt, hogy nem tudtak vele mit kezdeni.

A bevezetésből kiderül már, hogy nem lehet Istentől elfordulva, félve, rettegve menni előre, haladni az úton. Abból csak további nehézségek születnek.

Isten adjon erőt, hogy életünk támasza Ő legyen, a mindenek fölött hatalmas Isten. Tudjuk akaratát keresni, útmutatását követni. Ámen.

 

Imádság:

Örökkévaló Istenünk! Köszönjük, hogy Te kegyelmes Istenünk vagy, aki tanítasz, vezetsz, irányítasz mindnyájunkat. Bocsáss meg, mikor a magunk gondolatait a Te akaratod fölébe helyezzük és elfordulunk tőled. Adj erőt, hogy a Te vezetéseddel tudjunk élni Jézus Krisztus, Megváltó Istenünk. Ámen.

 

 

 

 

 

14. hét. 2012. április 1-7.

 

 

 

 

 

 

13. hét. 2012. március 25-31.

 

 

 

„amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg” (Máté 25:40)

 

Jézus az utolsó ítéletről szóló tanítással zárja a gondolatait és ezután már a szenvedéstörténete következik. Kérdés, hogy az utolsó ítéletben ki tud megállni? Erre kapjuk a feleletet: az, aki az Istentől kapott javakat, irgalmat, szeretetet tovább tudja adni, sugározni embertársának. Jézus ott van az elesett, irgalomra szorult emberben is.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki a világot megítélted a kereszthalálodban! Kérünk, nyisd meg szemünket, hogy lássuk meg a te jelenlétedet embertársainkkal való találkozásban. Taníts bennünket irgalmad, szereteted hirdetőjének, továbbadójának lenni. Ámen.

 

 

 

 

12. hét. 2012. március 18-24.

 

 

 

 

 

„Tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen” (Máté 23:26)

 

Jézust sok támadás érte a farizeusok és írástudók részéről, most pedig már a sokadik jajt mondja felettük. Nem mernek közbeszólni, pedig volna miért. Ez a figyelmeztetés is ilyenre adna okot. Ha a zsidó ember tisztasági rítusát nézzük, akkor nem beszélhetünk arról, hogy piszkos, romlott áru lenne a tányérban, pohárban. Ugyanakkor a párhuzamot értő ember nagyon jól tudja, hogy ez az élet külső és belső oldaláról szól, melyben nagy az eltérés. A külsőségre nagy figyelmet fordítva él az ember, ami a belsőt nem tükrözi.

Isten adjon erőt, hogy összhangban legyen a külsőnk és a bensőnk. A szívünk gondolata, a beszédünk és a cselekedetünk. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki a szívek vizsgálója vagy. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki meg tudod tisztítani a mi életünket, hogy az életünk mind belsejében, mind külsőleg is Téged hirdessen. Taníts meg bennünket tisztán élni. Ámen.

 

 

 

 

11. hét 2012. március 11-17.

 

 

 

 

 

 

 

„Ez az örökös, jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét” (Máté 21:38)
 
A szőlőt bérlő munkások, ha nincs ott az uruk, szabadabban tudnak dolgozni, nem kell „úgy” teljesíteni. Sőt, ilyenkor könnyen adják lógásra a fejüket. Ha a földbirtokosról pedig tudják, hogy már nem is fog visszajönni (mert mondjuk meghalt), akkor a munkások azon törhetik a fejüket, hogyan szerezhetik meg az örökséget. Ez az emberi gyarlóság mélysége.
A történet arra figyelmeztet, hogy a mi munkánkkal egyszer el kell számolni a födi urunkkal, végső soron pedig az Atya előtt kell számot adnunk küldetésünk teljesítésével. Isten adjon erőt, hogy mindenkor az Ő akarata szerint tudjunk szolgálni. Ámen.
 
Imádság:
Úr Jézus Krisztus, aki a halált is vállaltad, hogy a küldetésedet teljesítsed. Nem a magad szempontjait helyezted előtérbe, hanem a mi szabadításunkat. Kérünk, taníts bennünket, hogy mindenkor a Tőled jövő útmutatással tudjuk végezni küldetésünket. Ámen.

 

 

 

10. hét március 4-10

„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazadagnak az Isten országába bejutni” (Máté 19:24)

 

A mennyek országába való bejutás a kérdés. Hogyan lehet oda bejutni? A gazdag jól látja, hogy vagyonnal nem vásárolható meg. Ezért helyezi a hangsúlyt a törvény megtartására. Jézus erre válaszol egy képtelen képpel: a tű fokán nem fér át a teve. A magyarázók próbálják a tű fokát valamivel magyarázni (horgony foka, Jeruzsálembe vezető úton a várfal „Tű foka” kapu, ami valójában csak egy kicsiny kis ablakszerűség), a lényeg: képtelenség egyiken is átjutni egy tevének. Az Isten országa nem vásárolható meg, hanem Isten ajándéka. Ezt elfogadni lehet csak hálaadással (lemondással,…).

 

Imádság:

Örökkévaló Istenünk, aki a legnagyobb ajándékodat Jézus Krisztusban közölted velünk. Köszönjük azt a sok jót, amit Tőled kapunk. Kérünk, hogy mindenkor hálaadással tudjuk elfogadni. Ámen.

 

 

 9. hét február 26 - március 3.

 

„Ha valaki jőni akar énutánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem” (Máté 16:24)

 

Krisztustól a tanítványok látták, hogy másokat meggyógyít, parancsol a tengernek, az ördöngös lelkűt megszabadítja. Nem értik a messiási váradalmak alapján sem, hogy Jézusnak mégis meg kell öletnie emberektől, meg kell halnia.

Most Jézus azt mondja, hogy neki ez a keresztje, mindenkinek megvan a magáé. Ha valaki követni akarja, akkor ne abból induljon ki, hogy csak a szép oldalát látja mindennek, hanem azt is, hogy a szép oldal meglátásának az ára: mindenki hordozza a maga keresztjét.

Isten adjon erőt, hogy a küldetésünket tudjuk teljesíteni. Ámen.

 

Imádság:

A keresztet is magadra vevő Úr Jézus Krisztus! Hálával állunk meg előtted, hogy önként hordoztad értünk azt a keresztet, mely számunkra a szabadulást jelenti. Kérünk, taníts bennünket a saját keresztünk hordozására. Ámen.

 

 

2. hét Január 8-14.

 

„a nép, amely sötétségben ül vala, lát nagy világosságot” (Máté 4:16)

 

A legnagyobb sötétsége az emberiségnek, amikor azt gondolja, hogy világosságban van. Így került tömlöcbe Keresztelő János. Jézust, ahogy látjuk, először üldöztetések, fogság kíséri, majd a tanítványok elhívása és végül a gyógyítások. Ennek a lényeges elemei: Jézus jelenléte az emberi életben üldöztetéssel jár. Utána kell járni az embereknek, végül az Isten országának a hatalmát is megláthatja az ember Isten ajándékaként. A sötétség ezen az úton az örök világossággal cserélődik fel. Mi is lássuk meg ezt a nagy világosságot.

 

Imádság:

Minden sötétségen átvilágító örökkévaló világosságot hozó Jézus Krisztusunk. Köszönjük, hogy a Te világosságod nem fogy ki. Téged követve, sok nehézséggel, fáradozással is küzdve, de ajándékként adod azt, hogy meglássuk az örökkévaló értékeket, ajándékokat.

Kérünk, nyisd meg szemünket a látásra. Ámen.

 

1. hét: Január 1-7.

 

Napi gondolat:

„Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki mondván” (Máté 1:20)

 

Az emberi az értelmével sokszor a leglogikusabb lépést teszi meg. Mégis, a világot nem az emberi gondolatok uralják, hanem Isten szavának való engedelmesség. Mi a gondolataink, érzéseink fölött meghalljuk-e Isten szavát? Észrevesszük-e, hogy Jézus Krisztus akar az életünkbe költözni szabadításával? Adja a mi Urunk, hogy neki engedelmes, hűséges gyermekei tudjunk lenni. Ámen.

 

Imádság:

A világot a szavaddal előállító megváltó Istenünk! Köszönjük, hogy teremtő szavaddal a mi életünkbe is üzenetet adsz. Kérünk, hogy halljuk meg útmutatásodat, akaratodat. Ámen.

 

 

„Tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen” (Máté 23:26)

 

Jézust sok támadás érte a farizeusok és írástudók részéről, most pedig már a sokadik jajt mondja felettük. Nem mernek közbeszólni, pedig volna miért. Ez a figyelmeztetés is ilyenre adna okot. Ha a zsidó ember tisztasági rítusát nézzük, akkor nem beszélhetünk arról, hogy piszkos, romlott áru lenne a tányérban, pohárban. Ugyanakkor a párhuzamot értő ember nagyon jól tudja, hogy ez az élet külső és belső oldaláról szól, melyben nagy az eltérés. A külsőségre nagy figyelmet fordítva él az ember, ami a belsőt nem tükrözi.

Isten adjon erőt, hogy összhangban legyen a külsőnk és a bensőnk. A szívünk gondolata, a beszédünk és a cselekedetünk. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki a szívek vizsgálója vagy. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki meg tudod tisztítani a mi életünket, hogy az életünk mind belsejében, mind külsőleg is Téged hirdessen. Taníts meg bennünket tisztán élni. Ámen.

 

„amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg” (Máté 25:40)

 

Jézus az utolsó ítéletről szóló tanítással zárja a gondolatait és ezután már a szenvedéstörténete következik. Kérdés, hogy az utolsó ítéletben ki tud megállni? Erre kapjuk a feleletet: az, aki az Istentől kapott javakat, irgalmat, szeretetet tovább tudja adni, sugározni embertársának. Jézus ott van az elesett, irgalomra szorult emberben is.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki a világot megítélted a kereszthalálodban! Kérünk, nyisd meg szemünket, hogy lássuk meg a te jelenlétedet embertársainkkal való találkozásban. Taníts bennünket irgalmad, szereteted hirdetőjének, továbbadójának lenni. Ámen.

 

 

„Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért” (Máté 27:4)

 

Júdás látja tettének következményét. Ekkor döbben rá, hogy mit cselekedett. Az ártatlant elárulta, amiért ő most igen nagy pénzt kapott (temetőt lehetett belőle venni). Visszavinné a pénzt a főpapoknak, visszafordítaná az eseményeket, de most már csak cinizmussal találkozik, nincs számára a megbánásnak helye, vagyis nem találja. Tovább nem jut, beismeri tettét, de el nem hordozhatja.

Júdás felelős volt tettéért, a lelkiismeretében nem tudott elszámolni. Jézus Meghalt a kereszten. Még az árulóiért is így imádkozott: Atyám bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekedett. Oda lehet Jézushoz fordulni hibás lépéseink megbánásával, hogy könyörüljön rajtunk. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki végig harcoltad azt a nemes utat, hogy ne megbánás legyen belőle, hanem a bűnös ember megszabadítása. Kérünk, taníts bennünket megtalálni a megbánás helyét, útját, hálaadással tudjunk élni. Ámen.

 

 

 

„iszonyattá, példabeszéddé és gúnnyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr” (V. Mózes 28:37)

 

Isten népe nem véletlen kapta az útmutatást, a törvényeket. Olyan utat kapott, melyen élni lehet, attól eltérve pedig a nyomorúságba hullani. Ez a nyomorúság kiterjed minden olyan részletre, amit emberileg nem is gondolnánk. Ezt hirdeti meg ez az igeszakasz. Isten könyörülő, bűnbocsátó kegyelme legyen mindnyájunkkal. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki szólsz hozzánk! Köszönjük figyelmeztetésedet, melyben tanítasz bennünket a megmaradás útjára. Kérünk, bocsásd meg, hogy annyiszor elfordulunk Tőled, add, hogy tudjunk a Tőled kapott úton járni, élni. Ámen.

 

 

„Hol az ő istenök? A kőszikla, amelyben bizakodtak?” (V. Mózes 32:37)

 

Izráel népét ellenség fogja meghódítani, ha nem figyelnek az Úrra, az élő Istenre. Ezek a hódító népek a saját erejöknek, isteneiknek tudják be a sikert. Ezzel megpecsételik jövőjüket, a pillanatnyi sikerekből a legnagyobb pusztulás vár rájuk, mert nem Ismerték meg az élő Isten hatalmas kezének munkáját.

Tudjuk meglátni Isten hatalmas kezének a munkáját életünkben, tudjunk hálát adni minden előrébb jutásért, haladásért. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki adod a győzelmet és vereséget, áldást és átkot. Kérünk, mindenekért tudjunk hálát adni életünkben, tudjunk a Te dicsőségedre élni. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 
„csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban…” (Józsué 6:17.)
 
Jerikót elfoglalja Józsué népével. Mindent az Úrnak kell szentelni, csak Ráháb a parázna asszony maradhat életben családjával. Istennek még a pogányok között is vannak emberei. Lássuk meg, hogy Istennek hány embere van. Ámen.
 
Imádság:
Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Te mindenkiért meghaltál a kereszten, Kérünk, nyisd meg szemünket, lássuk meg a választottaidat. Szeretetben összefogva tudjunk bizonyságot tenni Rólad. Ámen.

 

 

 

 

 

„Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén szíveiket, haddal menjenek Izráel fiai ellen, hogy eltörölje őket” (Józsué 11:20.)

 

Ezek a pogány népek látták és tudták, hogy ki az élő Isten, de szívüket nem tudták megnyitni felé, ameddig adatott a kegyelmi idő. Ez után már az Isten is megkeményítette a szívüket, hogy eltörölje őket. Istennel szemben lehet harcolni, fel lehetett venni vele a harcot nehézfegyverzettel…, de nem működik. Ezért kellett elpusztulniuk az ott levő népeknek.

Tudjunk tanulni az akkori eseményekből. Tudjuk életünk harcát Istennel megharcolni. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki az emberi szíveket meg tudod puhítani és meg tudod keményíteni, Köszönjük a kegyelmi időt, hogy hallhatunk, tudhatunk Rólad. Kérünk, tudjuk szívünket akaratodnak alávetni, Te győzedelmeskedjél felette, mi pedig tudjunk Téged mindenkor szolgálni. Ámen.

 

 

 

„Meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet néktek adott az Úr, a ti atyáitoknak Istene” (Józsué 18: 3.)

 

Most már nem a pusztai vándorlás tölti be a nép életét, hanem a letelepedés. Egy sokkal nyugodtabb körülmény, mint ami volt. Ahhoz képest ez igen jó. Ebben megnyugszik 7 törzs és nem teljesíti küldetését. Eddig teljesítette, de most már a húsos fazéknál elfelejti. Elérnék a végső célt, de az előtte való kísértés megállítja őket. Isten adjon erőt, hogy a kísértés ne legyen úrrá az emberen, mert soha nem ér célba. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Tőled küldetésünk teljesítéséhez erőt kapunk. Te látod, hogy sokszor a Sátán munkája hányszor megállít bennünket a maga édesgetéseivel, hogy ne érjünk célba. Bocsáss meg nékünk és add, hogy ama nemes harcot tudjuk megvívni. Ámen.

 

 

 

 

 

„A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar, de nincs mit” (Példabeszédek 20:4.)

 

Aki nem akar dolgozni, az megtalálja, hogy miért nem dolgozik. Mindig meg tudja indokolni. Vagy a nagy hideg, vagy a nagy meleg… Aki idejében nem akarja elvégezni a munkát, az nem is fog tudni aratni sem.

Isten áldja meg munkánkat!

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki idejét adod a vetésnek és az aratásnak. Kérünk, adj erőt, hogy lássuk meg a munka lehetőségét, annak áldást, gyümölcsét. Ámen.

 

 

„Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja.” (Példabeszédek 27:6.)

 

A szeretet egyik mértéke, hogy a másikkal szemben őszinték vagyunk. Sokkal könnyebb hízelegni, képmutató dicséretet mondani, amivel a másikat, a barátság tisztaságát pusztítjuk el. Tudjunk igazi barátok lenni.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Sokszor olyan nehéz őszintén megszólalnunk. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg, add, hogy a mi szavunk a barátságban, emberek közti kapcsolatban is tudjon őszinte lenni. Ámen.

 

 

 

„Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség körös-körül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám” (Ezékiel 1:28.)

 

Ezékiel a fogságba hurcolt nép vigasztalója volt. A sok elesett, hontalan ember között hirdette meg, hogy Isten jelen van a fogságban népével. Eddig azt hitték, hogy Isten csak a saját földükön van velük. Most hitvallással hirdeti a próféta, hogy itt is velük van.

Isten nem hagy el bennünket. Mi se hagyjuk el Őt. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki a poklok poklát is megjártad, hogy ne legyen életünkben olyan mélység, melyben ne lennél ott velünk. Kérünk, adj erőt, hogy mi is keressük a Veled való kapcsolatot. Ámen.

 

 

„És most a pusztában plántáltatott, száraz, szomjú földön” (Ezékiel 19:13.)

 

Júda fogságba hurcoltatott, száraz szomjú földre. Ha a térképet nézzük, akkor valójában száraz, puszta földön mentek át, de a letelepedési helyük nem volt annyira száraz, szomjú föld. Mégis annak mondja a Biblia.

Az a nép, közösség, ember, amelyik nem Istentől kapott helyen, nem a küldetését végzi, az csak száraz, szomjú föld lehet számára, mert Isten áldása nincs ott rajtuk.

Isten adjon erőt, hogy Istentől kapott helyünkön tudjuk küldetésünket teljesíteni. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Sokszor érezzük a lelkünkben, hogy száraz, kietlen földön lakunk, ahol a Te áldásod hiányzik életünkből. Könyörülj rajtunk, add, hogy tudjuk megtalálni helyünket, küldetésünket. Ámen.

 

„eloszlatlak téged a pogányok közé, és szétszórlak a tartományokba, s véget vetek tisztátalanságodnak” (Ezékiel 22:15.)

 

Júda népe a büntetésben keresi a kiutat. Küldi a vezető embereket a prófétához, hogy tudakozódjon, mikor lesz már jobb. E helyett csak további ítéletet mond a próféta. Teljes elkeseredés, nyomorúság, kilátástalanság.

Ilyen körülmények között kellett meglátni Isten vezetését, hogy Isten meg akarja őket tisztítani hűtlenségükből. A bajok nem magukért vannak, hanem azért, hogy jobban tudjanak az Úrhoz fordulni.

Problémákban, bajokban lássuk meg, hogy Isten az ő kegyelmét akarja még akkor is felmutatni. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, aki a legnagyobb fájdalmat is elhordoztad, hogy nekünk utat mutass, szabadítást adj. Kérünk, lássuk meg, hogy életünk nehézségei fölött is szeretettel vagy mellettünk, nem hagysz el, sőt megtisztítod lelkünket, hogy mind jobban tudjunk Téged dicsőíteni és magasztalni. Ámen.

 

 

„Feddhetetlen valál útaidban attól naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.” (Ezékiel 28:15.)

 

Egy pogány népről szól a prófécia, aki fedhetetlen volt. Istennek a pogány népekkel is van szándéka, terve. Nem a pogánysága volt a probléma (abból meg lehet térni), hanem a gonoszság, mely a szívét átjárta (haszonlesés, erkölcstelen kapzsiság…). Olyan helyzetbe került ezzel Tírusz, melyből nem tudnak kimászni. meg kell nekik is tapasztalniuk, hogy Istenen kívül nincs más, a ki a történelem Ura lenne, hanem csak az élő Isten.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Neked még a pogány világgal is terveid vannak. Kérünk, add, hogy tudjunk bizonyságtevők lenni előttük, Te pedig mutasd meg történelemformáló hatalmadat. Ámen.

 

 

„… mikor a papok megáldozzák az ő égőáldozatát és hálaáldozatait, ő leborulva imádkozzék…” (Ezékiel 46:2.)

 

A fejedelem (főpap) áldozati lakomára hívja a népet (gyülekezetet). Ameddig a papok elkészítik az áldozati ételt, addig a fejedelemnek (főpapnak) imádkozni kell.

Nagy ajándék, ha valaki úgy ad áldozatot, szolgálatot, hogy imádkozik közben. Áldozati adomány alatt nem azt nézi, hogy az mennyi pénz, vagyon, hanem Istennek ad hálát.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Te önmagadat áldoztad, hogy nekünk életünk legyen. Még a kereszten is imádságot mondtál. Kérünk, tudjunk mi is imádsággal szolgálni, áldozni közösségünkért. Ámen.

 

„Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, aki a jobb keze felől áll, hogy vádolja őt” (Zakariás 3:1.)

 

Zakariás felkészíti a népet az Isten eljövetelére. Jósua főpap a népet képviseli, mint főpap. Úgy kell Isten előtt megállnia, hogy a Sátán őt vádolja. Kérdés, hogy van-e mivel vádolni, vagy nincs? Isten könyörült a főpapon.

Isten adjon erőt, úgy tudjunk élni, hogy életünk az Ő kegyelmét hirdesse mindenkor. Ámen.

 

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy Te nem a mi érdemünk szerint, hanem a Te kegyelmedből vállaltad a kereszthalált, amivel nekünk életet szereztél. Mikor jön az ítélet órája, akkor kegyelemből tudjunk előtted megállni és élni. Ámen.

 Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Honlapkészítés