Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség

Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!


Az Egyházközségünk adószáma:
19818094-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001293

Alapítványunk: Diakóniai Alapítvány

adószáma: 18065891-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001286

Az alapítványunk közhasznú fokozattal rendelkezik. Adója 1%-val támogathatja.


Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyház

A Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség megtörtént eseményeiről olvashat ezen az oldalon időrendi sorrendben.


December 31

Év végi hálaadás

Szilveszter napján 14.00 órai kezdettel tartottunk istentiszteletet a templomunkban, melyre 40-en gyűltünk össze.

Az istentiszteletet követően az ifjúsági teremben tartottunk egy kis szeretetvendégséget köszöntöttük egymást és a gyülekzet lelkipásztorát, akinek a neve napja volt (Dávid).

Beszélgetéssel és pezsgővel való koccintással zárult az alkalom.


2008. december 26.

Karácsony másodnapi istentisztelet

Zöld Ildikó operaénekes és Kecskés Péter orgonista-kántor volt a gyülekezetünk ez évi utolsó zenés istentiszteletén az énekes, illetve zenés bizonyságtevőnk.

Igét hirdetett Kovács Dávid Emil lelkipásztor, az úrvacsoraosztásnál ágendázott Kovács Hajnalka lelkipásztor asszony.

Jelen volt 37 fő.


2008. december 25. 10.30

Karácsonyi Zenés Istentisztelet

Karácsony első napján a gyülekezetünk énakkara szolgált közöttünk.

Igét hirdetett Kovács Dávid Emil lelkipásztor, úrvacsoraosztásnál ágendázott Kovács Dániel lelkipásztor a Pápai Református Gimnázium igazgatója.

Az istentiszteleten 57-en vettek részt.


2008. december 24. 12.00

Gyermekek karácsonya

Szabó Réka, Batár Krisztina és Kovácsné Dancs Ilona vezetésével a hittanos gyermekeink szolgáltak a gyermekek karácsonyán.

Az istentisztelet elején 2 gyermeke megkereszteltünk, majd a hittanosok bizonyságtétele következett.

Először Batár Krisztina hitoktató köszöntötte a megjelenteket, majd a hittanosai mondatk éneket, verset. Szabó Réka Kovácsné Dancs Ilona segítségével színdarabot taníttatott be a gyermekekkel, mely három fenyőfáról szólt. A történet hangsúlya: a fák királyi trónusok szerettek volna lenni, de csak keresztf lett belőlük. Amelyik Jézust tartotta az lett a királyi trón.

Köszönjük szépen a hitoktatók és a szülők segítségét, a gyermekek szorgalmát.


2008. december 21. 17.00

Cigánymissziós karácsony

Lakatos Gabriella cigánymissziós lelkipásztor asszony lakásában vetttünk részt a cigánymissziós karácsonyi ünnepségen.

Jelen volt: Lakatos Gabriella cigánymissziós lelkipásztor asszony, Molnár István és Kovács Dávid lelkipásztorok, Malek Magdolna a gyülekeztünk presbitere, Fátyol Etelka gyülekezeti tagunk, és még kb. 50 fő.

Egy kis kerácsonyi hangulatú ének, játékos bevezető után Molnár Isteván lelkipásztor tartott igemagyarázatot, majd a szeretetvendégség keretében karácsonyi csomagokat osztottunk szét.

Gyülekezetünkön keresztül juttattuk el a Károli Gáspár Református Egyetem által összeállított cipősdoboz adományokat ennek a közössségnek.

Isten áldását kérjük életükre, munkájukra.


2008. december 21. 10.30

Adventi Zenés Istentisztelet.

December 21-én, vasárnap fél 11-kor szólalt meg a harang és jelezte, hogy kezdődik az istentisztelet.

Mintegy 85-en gyűltünk össze gyermekekkel együtt, hogy örvendezzünk advent 4. vasárnapján. Vendégünk volt a Cantores Ecclesiae Rézfúvós együttes Kovács Zalán László presbiter vezetésével.
Az istentiszteleten olyan zenét választottak, mely karácsony hangulatát hozta a szívünkbe. Az igehirdetés előt és után 10-10'-ben tettek bizonyságot. Isten gazdag áldása kísérje életüket, munkájukat.


2008. december 19.

Vendégszolgálat a Kálvin János Idősek Otthonában

A gyülekezetünk meghívást kapot a Kálvin János Idesk Otthonában a karácsonyi ünnepségra való felkészítő szolgálatra. A lakókon és dolgozókon kívül jelen voltunk: Malek Magdolna presbiter,Szabó Réka és Kovácsné Dancs Ilona hitoktató, 5 teológus és Kovács Dávid Emil lelkipásztor.

A lakók közül, akik járni tudnak, eljöttekaz otthon templomába és ott hallgatták a műsort: Szabó Réka: vers, Malek Magdolna: igeolvasás, imádság, Kovács Dávid Emil: bizonyságtétel, Malek Magdolna: vers (Murnyák Lászlóné gondnok asszony küldte el a verset és kérte, hogy olvassa fel), Teológusok: énekek és versek. Az alkalmat imádsággal és énekmondással zártuk.
A lakókat megkértük, hogy jöjenek el a Kőris utcába egy szép tavaszi napon, ahol agapéval fogjuk őket fogadni. Ők ígéretet tettek, hogy itt lesznek.
Egy kis szeretetvendégség keretében beszélgettünk, majd a fekvő, járó képtelen testvérekhez mentünk a szobákba és ott imádkoztunk, énekeltünk.
Köszönjük a lehetőséget.


2008. december 14.

Adventi Zenés Istentisztelet

Karácsonyra készülve advent 3. vasárnapjára mintegy 130-an várták, hogy templomunkban a Losonci téri Általános iskola diákjai és tanárai tegyen bizonyságot az istentiszteleten.

25 diák 15 tanár szolgálatát a gyülekezet tapssal köszönte meg. Kovács Botond Árpád Titusz 3:1-2 alapján tett bizonyságot, majd az imádság, hirdetések, áldás után Agapéval és ajándékkal kedveskedtünk vendégeinknek.
Isten áldását kérjük az iskola tanáraira, diákjaira és a többi dolgozójára.


2008. december 13.

Karácsonyi kézművesfoglalkozás

Játék-tár vezetésével tartottuk a karácsonyi kézművesfoglalkozásunkat 15.00 órától, idén már második alkalommal. Több, mint 30-an vettünk részt az alkalmon. Gyöngyfűzés, angyalka és csíptethető mikulás készítése volt terítéken.

Az alkalom családi piknikkel zárult. A férfiak az udvaron húst sütöttek, savanyúságot készítettek, az asszonyok az ifjúsági teremben megterítettek és lehetett válogatni a húsból, a hozott süteményből, innivalóból.

Baráti beszélgetéssel zárult az alkalom. Tiszteletes úr csipkebogyó borral kínálta a jelenlevőket. Végén elpakoltunk, elmosogattunk, a termet felmostuk. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget, hogy eljöttek. Legközelebb hasonló alkalom Január 17-én, szombaton lesz, amikor pótszilvesztert tartunk.


2008. december 10

Karácsony a Napfény Otthonban

Kovács Hajnalka lelkésznő és Kovács Botond Árpád bo. lelkész vezetésével aZ Illés utcai Napfény Otthonban tartottunk karácsonyi ünnepséget. A lelkipásztorok mellett teológusok, Júliannás diákok is részt vettek az alkalmon bizonyságtétellel.

35 idős néni és bácsi örült a szolgálattevőknek. Isten áldását kérjük életükre, munkájukra.


december 7.

Adventi zenés ünnepi istentisztelet

Advent második vasárnapján a gyülekezetünkben hálaadás és ünnep volt egyben.

Fél 10-től házasságkötés megáldására szólt a templomban az orgona.

Fél 11-től a harang hívogató szava jelezte, hogy ünnap van a Kőris utcában. Egy édesanya konfirmációi bizonyságtételére került sor, majd a gyermekét kereszteltük meg.

Az Accord Quartet vonós négyes köszöntötte a megjelenteket, majd az Úrvacsoraosztás következett.

Kovács Levente presbiter adományából elkészült a gyülekezet ezüst-arany ötvözetből készült kelyhe és kenyértartó tálcája. Készítője Varga Miklós ötvös.

Kovács Levente beszámolt arról, hogy édesapja ezen a napon lenne 72 éves. Soha nem volt aranyékszere, amije volt, az egyház szolgálatába igyekezett állítani. Ezért úgy látja jónak, hogy Isten iránti hálából szülei, nagyszülei emlékét így őrzi meg.

Varga Miklós ötvösművész a kelyhet mutatta be. A tányér háromszög alakban fejezi ki a Szentháromság Istent.

Az úrvacsoraosztás alatt ágendázott Kovács Bálint ny. lelkipásztor.

Az istentiszttelet végén újból megszólalt az Accord Quartet, majd a hirdetése után, énekeltünk. A himnusz éneklésével és áldásmondásssal fejeződött be az ünnepi istentisztelet.


2008. december 5-7.

Bűnbánati istentisztelet

Vendég bizonyságtevőket hívtunk meg az adventi úrvacsoraosztás bűnbánati alkalmaira. Célunk volt az is, hogy az egyházmegyénkbe nemrég került lekipásztorokat megismerjük.

Így jött közén csütörtökön Batthyány Géza Csillaghegyi, Szabó-Sándor András Kőbányai és Szabó Sándor Péter Rákospalota-Újvárosi lelkipásztor.

Köszönjük szépen bizonyságtételüket. Sajnos kevesen tudtak eljönni az alkalomakra.


November 30.

Adventi Zenés Istentisztelet

Advent első vasárnapján a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Rézfúvós zenekara jött közénk. Valamivel több, mint 100-an vettünk részt az alkalmon.

Öröm volt hallgatni a muzsikájukat. Isten áldását kérjük életükre, munkájukra.


2008. november 29. 15.00

Adventi Kézművesfoglalkozás

Szombaton mintegy 30-an gyűltünk össsze az adventi koszorúkészítésre, mely évről évre szép hagyománnyá vált gyülekezetünkben. Ezt mindig az advent első vasárnapját megelőző szombaton tartjuk.

A munkában a segítőnk a Játék-tár volt Kiss András vezetésével. Minden alapanyagot hoztak, amire szükség volt. Ügyes kezek között szép koszorúk készültek. Gyermekeknek az édesanyák is segítettek, a férfiak pedig az udvaron sütötték a húst a közös étkezésre.

Este nyolckor még alig akartak elmenni a jelenlevők, mindenki jól érezte magát. Több családban másnap, advent első vasárnapján a saját készítésű koszorún gyújtották meg a gyertyát és így készültek karácsonyra.


2008. november 22. szombat 17.00

10 éves a CANTORES ECCLESIAE RÉZFÚVÓS EGYÜTTES

A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola nagytermében tartotta a gyülekezetünk Rézfúvós Együttese a 10 éves Jubileumi koncertjét.

Eze az alkalmon több, mint 300-an vettünk részt, ahol a zenekar volt és jelenlegi tagjai, továbbá egy énekkar szolgáltak.

Bemutatták a repertoárjuk sokszínűségének, történetének 1-1 darabját a komolyzenétől a könnyűzenéig.

Mindenki nagy örömére szolgált a műsor.

Az alkalmon Kovács Dávid Emil a gyülekezet lelkipásztora adta át az egyházközség ajándékát: A zenekar logójával és a 10 éves dátummal 2 kancsó, és hozzátartozó 16 db. pohár, mindegyiken 1-1 hangszer, melyet használ az együttes.

Isten áldását kérjük a zenekar életére, munkájára.


November 21 péntek

Bórkóstolós vacsora Tállyán

Rossz időjárásjelentés ellenére 5 autóval, 15-en indultunk el Tállyára, ahol egy református presbiter, Homoki András, pincészetében töltöttünk el egy szép estét.

Egy kis kitérőt kellett tennünk Vizsolyba, ahol a Vizsolyi csülkösbatyu beszerzéséhez (kenyérben csülök), majd este 9-kor már a pince mélyében a borokat kóstolgattuk.

14 féle bor illetve borkülönlegesség várt bennünket, továbbá egy részletes beszámoló a falu nevének és a borok előállításának eredetéről, befolyásoló tényezőiről.

10 órakor már jólesett a sülthúst körettel, savanyúsággal, borokkal fogyasztani. Egyik testvérünk Születésnapjáról is megemlékeztünk, akit tortával, ajándékokkal köszöntöttünk.

Éjfélkor a még meleg Vizsolyi Csülkösbatyut bontottuk meg és a süteményeket, gyümölcsöket, ki mit hozott. Szólt a zene, táncoltunk, énekeltünk. Jól éreztük magunkat. 3-4 óra körül feküdtünk le, majd másnap ki korábban, ki később indult haza.


november 16. vasárnap

40 éves házassági évforduló

A gyülekezetünk gondnokasszonya és férje vasárnap du. 3 órára szervezték meg hálaadó szeretetvendégségüket a Budapest-Külsőjózsefvárosi Református Egyházközség Ifjúsági Termében.

Mintegy 40-en gyűltünk össze. Vörös Ákos volt Külsőjózsefvárosi lelkipásztor Dunaborgdányból érkezett meg népes családjával. Kezdő áhitattal szolgált, majd Murnyák Lászlóné számolt be a 40 éves útról. Mindkettőjük alapigéje az V.Mózes 8:2 alapján szólalt meg.

Az imádság után a gyülekezet zenekara a templomban köszöntötte a 40 éve ifjú párt, majd Kovács Dávid Emil jelenlegi lelkipásztor adta át a gyülekezet asszonykörének ajándékát, ami egy álló szobalámpa.

Finom falatokat fogyasztottunk, majd a perselypénzzel támogattuk Vörös Ákos lelkipásztor úr gyülekezetében a templomépítést.

Kedvesm baráti beszélgetéssel zárult az alkalom.

Az ünnepség előrendezvényeként a délelőtti istentiszteleten Kovács Botond Árpád, akit a gondnokasszony egyszerűen csak 'fogadott fia'-ként emleget, a gyülekezetünk beosztott lelkipásztora hirdette az igét mindnyájunk épülésére és örömére.

Isten áldja meg a gondnokasszonyt férjével, hogy sokáig tudják az egyházukat, Istenüet szolgálni.


Október 15. szombat

Kehidakustányi Gyógy- és Élményfürdőben

Az Alapítványunk támogatásával minden évben 2 alkalommal, ősszel és tavasszal megyünk 1-1 aquaparkba.

Reggel pontosan 7 órakor indult a busz a Kőris utcából, majd 10 óra után nem sokkal állt meg Kehidakustányban.

Már évek óta a helyi polgármester úr, Lázár István fogad bennünket, amit ezúton is köszönünk szépen.

Mindenki jól érezte magát, a helyi éterem étel-különlegességeit is meg lehetett kóstolni. Néhányan a szaunát is kipróbálták, ahol volt jeges felöntés, sós- és mézes terápia is.

Mindenki jól érezte magát. Kedves családi közösséggé formálódtunk.

Este 3/4 9-kor érkezett meg a busz a kiindulási helyre. Tavasszal újabb helyet keresünk, ahol együtt lehetünk egy aquaparkban.


Október 31

Reformáció napi hálaadó istentisztelet

Este 6 órakor szólaló harang jelezte az istentisztelet kezdetét, melyen a reformációért való hálaadásnak örvendezhettünk és fejeztük ki hálánkat megtartó Istenünknek.

Kovács Dávid Emil helybeli lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet.

Kertész Géza 12 napja nyugdíjas lelkipásztor igehirdetése, imádsága után a gyülekezet énekkara tett bizonyságot.

A templomból kijövet szeretetvendégségre hívtuk a megjelenteket a gyülekezeti terembe, ahol szendvics, pogácsa és tea mellett beszélgettünk.

Az alkalmon 34-en voltunk.


Október 25.

Kossuth téri gyilkos sortűz áldozataira emlékezés

A POFOSZ és az 56-os 'Pesti Srácok Alapítvány', valamin a hozzájuk csatlakozott 56-os szervezetek meghívására

2008. október 25-én, szombaton 14.00 órától

Megemlékezés volt a Kossuth téren, ahol az 1956 október 25-i sortűz áldozataira emlékeztek: Arany Tibor (56-os Pesti Srác Alapítvány kuratóriumi tag), Dózsa László (színművész), Albert Árpád ((Belvárosi Szent Mihály templom plébánosa), Kovács Dávid Emil (református lelkipásztor), Dr. Tamás Károly ( országgyűlési képviselő), Prof, Horváth János (Pralament korelnöke), Lányi Zsolt (honvédelmi bizottsági tag), Dévai Nagy Kamilla (énekes, előadóművész), Krónikás Zenede), Arany Tibor.


Nemzeti Ünnep

Október 23. fél 11.

Minden évben nemzeti ünnepeinken hálaadó istentiszteletet tartunk fél 11 órai kezdettel. Így történt ez most október 23-án is. 45-en gyűltünk egybe, amikor a harang megszólalt.

Kerékgyártó László történész emlékezett meg az 52 éve történt szabadságharcról és következményeiről, melyről a mai napokig tanulságos következtetéseket lehet levonni.

A Bokréta citerazenekarból jött közénk Bognár Feri bácsi és egy tanítványa, akik népdalokat adtak elő, hol énekes, hol prózai formában.

Gyökössy Dóra képviselőasszony köszöntötte az egybegyűlteket, melyben édesapját idézve mondta, hogy a diktatúra idején közös ellenség volt a hazánkból ki nem találó felszabadító orosz sereg. Amikor pedig kivonulnak, akkor megszűnik a közös ellenség és leszünk egymásnak ellenségei. Vigyázzunk egymásra.

Kovács Bálint ny. lelkipásztor, volt KIE utazótitkár, a Zsidókhoz írt levél 4. rész 14-16 versei alapján hirdette az igét mindnyájunk épülésére.

A templomból kijövet agapé fogadott bennünket az ifjúsági teremben, az udvaron pedig eső. Tea és pogácsa után indultunk a Fiume úti sírkertbe, ahol megkoszorúztuk a Corvin közi hős és Gérecz Attila sírját. Ezután Kovács Árpád idegenvezető mutatta be a sírkert egy részét, de a hatalmas esőben nem tudtunk a tervezett bemutatásnak a végére járni.


október 14. kedd 17.30

Asszonykör

12-en gyültünk össze a gyülekezeti teremben, ahol barátságos légkörben kezdtük meg az asszonyköri beszélgetést. Mindenki 1-1 gondolattal beszámolt az elmúlt 1 hónapban a vele történt eseményről.

Ezután a gyülekezeti programjainkra tértünk rá, melyeket meg kell valósítani. Több olyan gondolat vetődött fel, melyeket jó lenne megvalósítani, melyeket a gyülekezeti programokban adunk közzé.

A végén ideolvasással, imádsággal és énekléssel zártuk az alkalmat. Még volt lehetőség méz és szilvalekvár vásárlására is.


Október 12.

Gyülekezeti nyílt nap IV.

Október 12-én tartottuk meg a 'Gyülekezeti Nyílt Nap IV'-et, melynek a programja a következő volt:

10.30 - 12.00 ünnepi istentisztelet.
(benne: keresztelő, iskolások műsora, megemlékezés az aradi vértanukról).

12.00 - 13.00 Közös ebéd
(200 Ft. hozzájárulést kérünk).

12.00 - 16.00 kézműves foglalkozás gyermekeknek
(Vezeti a Játék-Tár.)

12.00 - 16.00: Játék-Tár.
Kézműves foglalkozás gyermekeknek.

13.00 - 13.35 Megnyitó:
Kaiser József képviselő és a Júlianna református Általános Iskola szolgálatával.

13.45 - 14.30 "Hogyan Gazdálkodjunk Pénzünkkel?"
Illéssy János okleveles mérnök és közgazda, pénzügyekből doktorált egyetemi oktató, tözsdei cégek szakembere előadása.

14.40 - 15.25 Mese és Népdalvilág
Kicsiknek és nagyoknak: Zsolnay Gergely népdalénekes és mesemondó előadóművész.

15.35 - 15.50 Didgeridó bemutató:
Szabó László Liszt- és Pásztori-díjas tubaművész, Zeneakadémia tanára, Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezető művészének előadása. Konferál: Köteles Anita a Szent István konzervatórium tubaszakos tanulója.

16.00-tól Tombola.

Jó hangulatban telt az egész nap. A délelőtti istentiszteleten gyermekekkel együtt 100-120-an voltunk. Délben többen elnmentek, de az alkalom végéig itt maradtak mintegy 70-en.

Köszöntet mondunk mindenkinek, aki szorgalmával, tudásával, képességével jelen volt alkalmunkon.


Ismerd Meg Hazánkat

Őrség

1008. Október 4-5-én a gyülekezetünkből 15-en mentünk el az Őrségbe.

A Bajánsenyei gyülkezet vendégházában, és egy imerős család lakását béreltük ki egy éjszakára Kerkáskápolnán.

Szombaton délben érkeztünk Bajánsenyére, ahol Hella Ferenc lelkipásztor úr fogadott bennünket családjával.

Megkaptuk a kulcsokat a szálláshelyre, a Kerkáskápolnai vendégházba. Egy gyors ebéd után a Bajánsenye határában lévő Kis-hegyre mentünk fel, ahol a szüretelők utolsó csoportjával találkoztunk. Jó volt megkóstolni a természetes napsugár érlelte gyümölcsöt, majd az erdőbe mentünk, ahol gombát találtunk és szelíd gesztenyét szedtünk.

Az Őrség egyik nevezetes finomságából kaptunk kóstolót, a tökös-mákos rétesből. Elmentünk Magyarszombatfára, ahol Czúg Zsuzsanna fazekasmester (a népművészek mestere fokozattal rendoelkezik) vendégszeretetét élveztük.

Szentgyörgyvölgyön Nagy Dániel ny. lelkipásztor fogadott, áhítatot tartott, majd a lakásában egy kis szeretetvendégség keretében beszélgettünk, késő estébe nyúlóan.

Sötét volt, amikor a szálláshelyünkön nekiálltunk 'szalonnát' sütni. Jó beszélgetéssel, vidámsággal, jókedvvel telt az este a vacsora után.

Vasárnap de. 10.00-kor a Bajánsenyei templom tornyában lévő harangok jelezték az istentisztelet kezdetét, ahol közel 50-en gyűltünk össze. Az alkalmat követően baráti beszélgetésben fogadott bennünket a gondnok úr a lelkipásztorral, családjával. Megnéztük a Pálóczi Horváth Ádám kiállítótermet.

Ebédet a helyi halászcsárdában ettünk. Köretként kóstoltuk meg az Őrség egyik specialitását a dödlét.

Délután az erdőjárás, gombaszedés, majd Csótár Rezső fazekasmester meglátogatása volt a napirenden.

Este 7 órakor indultunk haza, ahová 3- órai út után erőben, egészségben megérkeztünk.


Szilvalekvárfőzés

250 kg szilvának álltunk neki, hogy a magok kifejtése után elkezdődjön a szilvalekvárfőzés. Péntek - szombat és hőtfői napon sikerült nagy segítség mellett elvégezni a munkát. ' üstben és 3 nagy fazékban ment a főzés. Hűséges segítők voltak: Murnyák Lázlóné gondnokasszony, Malek Magdolna, Juhász Lászlóné presbiterek, Papp Gyuláné, Gálik György és felesége, Vadászné Gálik Györgyi, Fábián Erzsébet, Károly Imre és felesége, Fátyol Etelka, Kovács Zalán presbiter, Kovács Hajnalka lelkipásztor asszony, Kovácsné Dancs Ilona lelkészné, Kovács Dávid Emil lelkipásztor.

Köszönjük mindenkinek a segítségét.


minikoncert

2008. október 2-án, csütörtökön a bibliaórát követően, 19.00 órától Kovács Zalán László (tuba) és Saito Misako (zongora) 20'-es koncertet adott a templomunkban. Isten áldását kérjük szolgálataikra.


Színházlátogatás

Macskafogó

Szeptember 28-án, vasárnap 19.00 órai kezdettel a gyülekezetünkből 30 fő nézte meg a 'Macskafogó' című musical-t a Magyar Színházban. Jó ikapcsolódást jelentett mindnyájunk számára ezen az estén.

Köszönetet mondunk a színháznak, hogy 50%-os kedvezménnyel megnézhettük a darabot.


Asszonykör

2008. szeptember 16-án tartottuk meg az asszonykörünk esedékes alkalmát. Mintegy 12-en gyűltünk össze.

Először mindenki beszámolt a nyári élményeiről néhány mondatban.

Szóba került a nyári barackvásárlás is. Megbeszéltük az előnyeit, nehézségeit. Mindenesetre nem szabad abbahagyni ezt a munkát.

Október 12-én, vasárnap tartjuk a tanévnyitó istentiszteletünket a nyílt nap keretében. Ennek a programjáról is beszélgettünk, hogy mit lenne jót megvalósítani.

Október 4-5-én megyünk az Őrségbe személygépkocsikkal. Jelentkezéseket várunk. A programban megkeressük Csótár rezső fazekast Szentgyörgyvölgyön, megnézzük a helyi templomot, és a velemérit. Háztáji látogatást is teszünk, ahol lehetőség lesz állatsimogatásra is. Vasárnap megkóstoljuk az istentisztelet után az őrségi ételek eg nevezetességét is. részletes programot még ne állítottunk össsze.

Borkóstolós vacsorát a Tályai Kiss Dezső pincészetében november közepén tartjuk.

Felmerült kérésként, hogy a tamplomudvaron jó lenne, ha gyülekezeti tagoknak tudnánk gyökér nélküli karácsonyfát hozni.

Termelői méz beszerzését többen időszerűnek tartják.

Színház látogatása során jó lenne mégegyszer megnézni az Ábel c. darabot.

Mindenesetre a beszélgetés jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát, közben meleg teát, szörpöt lehetett inni, szendvicset fogyasztani.


Családi piknik

Október 6-án, szombaton 16.00 órától gyülekezetünk a templomkertben a családi piknikre, ahová mintegy 30-an gyűltünk össze. Volt szalonnasütés, néhányan pácolt hússal, egyebekkel készültek. A gyermekek sokat játszottak a felnőttek beszélgettek. Este 10 órára rendet rakva fejeztük be az együttlétünket. Mindenki jól érezte magát.


Nemzetközi Rézfúvós Verseny

Dél-Kórea

Dél-Kóreában Jeju szigetén 2008 augusztus 10 - 20 - ig rendezték meg 5. alkalommal a nemzetközi rézfúvós fesztivált és versenyt.

A közel 200 indulóból Kovács Zalán László, a gyülekezetünk presbitere tubával elődöntős lett.

Veér Mátyás basszusharsonával első helyezést ért el.

Szívből gratulálunk eredményükhöz.


Augusztus 20

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön 65-en gyűltünk ösze a templomunkban hálaadó istentiszteletre, amikor az újeknyérért való hálaadásból megterítettük az Úr asztalát.

Bavonulás a következőképen történt: Harangszó befejeztével rövid fohász után magyar zászlót vivő presbiterek mentek elöl, majd magyaros ruhában leányok. Őket a lelkipásztorok követték, majd a presbitérium.

Első részében az istentiszteletnek a Himnusz elénklése után Murnyák Lászlóné gondnokasszony köszöntötte a megjelenteket.
A Bokréta citerazenekar játszott népdalokat, majd Dr. Dénes Margit alpolgármester asszony ünnepi beszédét hallhattuk. Kovács Botond Árpád Bánk Bánból ekelt egy részt, majd Kerékgyártó László történész emlékezett meg az állam megalakulásáról.

Istentiszteleten Kovács Bálint ny. lelkipásztor imádsága után Kovács Dávid Emil lelkipásztor hirdette az igét.
Úrvacsoraosztás (ágendázott Kovács Botond Árbád bo. lelkipásztor) után a hirdetések, majd a Szózat és áldás következett.

Az agapén kenyeret, szőlőt és péksüteményt fogyasztottak a jelenlevők.

Jól érezte mindenki magát, kedves alkalmon vettün részt.


minikoncert

Az istentisztelet vendége Kovács Zalán László volt, aki tubán játszott Zongorán kísérte Saito Misako.
Az istentiszteletetet követően fél órás tubakoncerten szolgált Kovács Zalán László és Saito Misako.


KOVÁCS EMIL (*1939 - 2008*)

Kovács Emil élt 71 évet
* Egyházasharaszti, 1936. december 7. - Budapest, 2008. július 29. *

Gyülekezetünk 14 éven át hűséges lelkipásztora.

Temetése: 2008. augusztus 9. szombat 15.00 órai kezdettel volt.

Mintegy 400 - 500 - an vettek végső búcsút. A befolyt perselypénzből az orgona felújítását igyekszünk megvalósítani, melyre 800 ezer Ft-ot tettünk félre.
XIII. Népművészeti Tábor

2008. július 6 – 13.
XIII. Kárpátmedencei Népművészeti Találkozó, Vésztő


Tábor menete:

Július 6(vasárnap): A táborba a tervezettnek megfelelően mindenki megérkezett valaki autóval, valaki vonattal.
A megérkezés után az iskola legfelső emeletén a lányok és a fiúk külön szobában vannak elszállásolva. A vacsora pörkölt volt tésztával és uborkasalátával.
A vacsora után a megnyitó következett amikor is a gyülekezet rézfuvós együttese is szerepelt.

Július 7(hétfő):A zenés reggeli ébresztő után sajtkrémes zsemlét reggeliztünk.
gyöngyfűzés: Kovács Anna, Horváth Beatrix, Mótyvai Balázs, Mótyvai Sára
agyagozás: Kósa Barbara, Dezső Nikoletta, Dezső Attila, Károly Roland
tánc: Kovács Réka
kosárfonás: Olar Alex, Kovács Szilárd
A többiek a következők közül választottak: gyöngyfűzés, korongozás, virágkötészet, hangszerkészítés, fafaragás, táncház 3 korcsoportban, kosárfonás, szalmatárgy készítés, kürtöskalácskészítés, citerázás, népdal éneklés,hímzés, szövés, bőrözés.
Az ebéd: gyümölcsleves, krumplipüré fasírttal és salátával volt.
A Tiszeteletes Úr két kürtöskalácsra hívta meg a csapatot, amelyet saját maga sütött, majd fagyiztunk.
Vacsorára makaronit ettünk,majd a Tiszteletes Asszony édesanyjánál 15 kg görög dinnyét fogyasztottunk el.

Július 8(kedd):
Dezső Nikoletta: Nagyon jól érzem magam Vésztőn és nagyon tetszik a korongozás.
Kovács Szilárd: Két nap alatt elkészítettem egy kosarat. Az oktatoim nagyon segítőkészek.
Mótyvai Balázs: Reggelente szép népdalokat tanulunk Budai Ilonával, és nagyon jól érzem magam.
Horváth Beatrix: Nagyon jól érzem magam a foglalkozáson és nagyon tetszik a gyöngyfűzés.Sok mindent megtanultam már.
Mótyvai Sára: Nagyon tetszik, hogy szabadidőben is vannak foglalkozások.
Olar Alex: Tetszik a tábor, a kosárfonás a legjobb és nagyon jól megy.
Dezső Attila: Nagyon jól érzemmagam és nagyon jó a kézműves foglalkozás.
Károly Roland: Nagyon jó a tábor, ma festettem ki a vázát, amit korongoztam.
Kovács Réka: Táncolok és nagyon tetszik.

Július 9(szerda): A napi program a terveknek megfelelően alakult.
Reggeli: kalács kakaóval és lekvárral.
Ebéd: zöldbableves, sülthús krumplipürével és párolt káposztával.
Vacsora: májkrémes kenyér teával.

Mai napon mindenkinek sikerült a megkezdett munkák nagyrészét befejezni.

A déli szabadidőben kötelet vertünk és mézeskalácsot sütöttünk.
Vacsora után a Tiszteletes Asszony édesanyáék meghívták a csapatot görögdinnyét enni. Most estére még két kürtöskalács vár elfogyasztásra.

Július 10(csütörtök): Reggeli áhítat után elindultunk Debrecenbe, ahol megnéztük a Líceumfát, az ősi kollégiumot, majd a gályrab prédikátorok szobrát.
Délben mindenki egy pizza szeletet evett, majd az aquaparkba mentünk, ahol 5 óráig voltunk.
Vacsorára meglepetésként Vésztő határában a vadászkastélyban őzpörköltet kaptunk főtt burgonyával és uborkasalátával, üdítővel.

Június 11(péntek): A táborban sok kézművesmunkát kezdtünk el, a zárásra készülve mindenki igyekezett, hogy munkáit befejezze.
Reggeli áhítat után Dinnyés Sándor zsoltárokat, vallásos énekeket adott elő gitárral.
Reggeli kakaóskalács volt tejjel és mézzel. Ebédre zöldségleves után a tésztát pörkölttel és savanyúsággal fogyasztottuk el, majd görögdinnyével kínáltak. Vacsorára rakott kelt kaptunk, majd a tiszteletesasszony szüleinél málnával kínáltak bennünket.

Július 12(szombat): Reggeli után (kalács, tej) minden foglalkozást még ki lehetett próbálni, vagy a megkezdett munkát befejezni (ha még nem történt meg), Ebédre paradicsomlevest kaptunk rántotthússal és rizzsel. Délután szabadidőnk volt, amikor fagyiztunk és a játszótéren voltunk. Este 8 óra előtt kezdődött a gála, amikor a táncosok, citerások, népdalénekesek... adták elő tanult anyagukat, és a kiállított tárgyakat lehetett megnézni. A záró táncház éjfél utánig tart.

Július 13(vasárnap): A reggeli után egy nagyon tartalmas istentisztelettel zárult a tábor, majd a templom kertben a néptánc csoport szolgálatának örvendezhettünk. Ebéd után a 360 résztvevő sorban indult haza. Este 6 órára futottunk be a Kőris utcába a megpakolt autóban. Mindenki erőben, egézségben megérkezett.

Gondolatok a táborról:

Olar Alex: Nagyon tetszett, hogy szinte egyedül megtanítottak kosarat fonni.

Mótyvai Balázs: Jó volt és sok dolgot csináltam: anyának vázát ajándékba, testvéremnek gyűrűt fűztem.

Károly Roland: Nagyon jó volt az, hogy a foglalkozáson sok dolgot csináltam.Megtanultam agyagozni, készítettem anyukámnak vázát, ajtódíszt virágból és apukámat hamutartóval lepem meg. Testvéremnek agyagszívecskét ajándékozok.

Mótyvai Sára: Nagyon tetszett a tábor és remélem jövőre is elengednek anyuék. Ez volt a második, hogy ebben a táborban voltam.

Horváth Beatrix: Édesanyám: Ez évben is sok érdekes és számomra értékes dolgot viszek haza, olyannyira, hogy nem fér bele a táskámba: vázát, agyag szívecskét, papír-pörgettyűt( Réka néninek is jutott belőle), szívószálas virág.

Dezső Nikoletta Vanda: Nagyon jók voltak a foglalkozások és nagyon jól éreztem magam.


Hazautazás: Mezőberényből 13.53-kor lesz és A Bp-Keleti pu-ra érkezés 16.17-kor a menetrend alapján.

A honlap minden este 10-11 óra között lesz módositva.Helyszín szálláshely: Vésztő, Bartók tér 1. Református Iskola, ahol tantermeket alakították át szobának.

Utazás: Vonatjegyet kérjük mindenki előre vegye meg Budapesttől Muronyig. Találkozás 14.00 – 14.25 között a Keleti pályaudvar Kerepesi út felöli oldal bejárjánál. 14.25-től vonatra szállás. (Békéscsaba felé). Leszállás Murony településen 17.12-kor, ahonnan autóval megyünk a szálláshelyre.

Vissza: Visszaútra a jegyeket közösen váltjuk meg, ezért kérünk mindenkit, hogy ne felejtsék el az árát az utazás előtt átadni Kovács Dávid Emilnek, Kovácsné Dancs Ilonának, vagy Szabó Réka hitoktatónak. Vésztőről indulás 1142 – kor és Bp-re érkezés 1617-kor (Ez az időpont változhat, telefonon lehet érdeklődni.)

A teljes árú menetjegy ára Muronyig 2.540 Ft, Vésztőről Budapestre 3.440 Ft. A csoportot Kovácsné Dancs Ilona vezeti.

Mit hozzunk magunkkal:
- Ágyneműhuzat, pizsama;
- Tisztálkodási szerek (min. 2 db. törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém,…);
- Fehérnemű, fürdőruha;
- Ruhanemű: Hideg és meleg időjárás esetére készülve, istentiszteletre, foglalkozáshoz;
- Zseblámpa, olvasnivaló, szabadidőre közösségi játék;
- Orvosi igazolás: közösségbe mehet, orvosság (ha kell, leírással);
- Biblia, énekeskönyv;

Egyéb tudnivalók: A helyi házirend betartása mindenhol kötelező!

Csütörtökön a debreceni aquaparkban leszünk. Eljönni nem kötelező, de ezt kérjük előre jelezni.

Szervező: Bp. Külsőjózsefvárosi Református Egyházközség, Kovács Dávid Emil lelkipásztor.


Családi tábor Novajidrány

Gyülekezetünk családi Tábora Novajidrányban Június 27(péntek)-Július 1(kedd):
Résztvevők száma: 16
Napló

Itt jó időbán várjuk a résztvevőket házi tejjel, rántottával és Tályai borocskával (édes, félédes, félszáraz, száraz).

Június 28: Reggelit követő áhitat után Vizsolyban a Református templomkertben megnéztük Károly Gáspár(a biblia fordítója) és Szenci Molnár Albert (zsoltár fordító) szobrát, majd a templomot néztük meg. Ezután a könyvnyomtatás interaktív kiállítását néztük meg, maj díjjászkodtunk és lovagoltunk, helyben sütött kenyérlángost kostoltuk meg.Hazaérkezve paprikáskrumplit ettünk, majd az udvaron szabadidőnket töltöttük el.Vacsorára salikot sütöttünk.

Június 29: Reggeli után a gyülekezet templomában tartott istentiszteletet tartott Kovács Dávid Emil, ahol mintegy 55-en voltak. Dáluátn a tályai Kiss György pincészet jelentett hűsölést, ahol borkostolon vettünk részt. Ez jó alapot biztositott a finom húslevesnek és töltött káposztának. Fél 6-tól erdei túrán vettünk részt, amikor regéci várat néztük meg. Útközben növényekkel, állatokkal és kövekkel ismerkedtünk(harapos vörös sikló, ugrópók stb.) Hazafelé jövet megkostoltuk az első vizsolyi batyuscsülköt bodzsalekváros palacsintával és fehér borral. Késő éjszaka már nem kellett altatni minket.

Június 30: Reggeli után Göncre indultunk, ahol először a Huszita Házat, majd a Református templomot néztük meg. A helyi áltálános iskola melletti uszodában 2 órát tölöttünk el, ahol szauna is várt minket. Ezalatt nagy zápor ment át fölöttünk. Gönc határában megtaláltuk a környék egyik legjobb pékségét, ahol mindenki finom péksüteményt vásárolt. A táborba visszaérve a Nagytiszteletű Asszony(Kovácsné Dancs Ilona) meleg étele várt minket. Vacsora után a Károly családtól kellett búcsút vennünk. Este egy 20000 tőből alló ribizlist néztünk meg, majd tejet éd sajtot vásároltunk. Vacsora után áldott közösségben voltunk együtt.

Július 1: Reggeli után összecsomagoltunk és beszélgettünk. Majd délben a szállást elhagyva van aki vonattal, van aki autóval haza indult. Isten kegyelméből délután 4 óra táján mindenki hazaérkezett.
Novajidrány

Családi Tábor, Novajidrány
2008. június 27 – Július 1.

Szálláshely: Novajidrány, Béke tér 2. A gyülekezet 3 éve felújított régi parókiája, modern épület, szép szobákkal.

Utazás egyénileg: Vonattal Budapest-keleti Pályaudvarról 12.05. Leszállás Novajidrányban 16.01-kor.

Visszafelé Novajidrányból 12.02-kor indul a vonat és Bp-re érkezés 15.57-kor.

Teljesáru menetjegy 3.230 Ft oda és ugyanennyi vissza.

Mit hozzunk magunkkal 5 napra: (Érdemes inkább többet hozni, nehogy kevés legyen)
- Ágyneműhuzat, pizsama;
- Tisztálkodási szerek (min. 2 db. törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém,…);
- Fehérnemű, fürdőruha;
- Hideg és meleg időjárás esetére készülve ruhanemű; istentiszteletre ruha;
- Foglalkozáshoz nem kényes ruhanemű;
- Zseblámpa, szabadidőre játék;
- Orvosi igazolás: közösségbe mehet; orvosság (utazáshoz, illetve állandó gyógyszer, ha van, kullancs kiszedő);
- Biblia, énekeskönyv,
- Közösségi játék.

Egyéb tudnivalók: A házirend betartását kérjük figyelembe venni.

Szervező: Bp. Külsőjózsefvárosi Református Egyházközség, Kovács Dávid Emil lelkipásztor.


Táborainkról

Családi tábor Novajidrány

2008. június 27 (péntek) - július 1 (kedd)

Június 27. péntek: Megérkezés, szálláshely elfoglalása.

Június 28. szombat: Természet ereje - megismerkedés a helyi természeti értékekkel

Június 29. vasárnap: de. istentisztelet, Novajidrány értékei, bokóstolós vacsorával.

Június 30. hétfő: Vizsoly - Gönc és a környék nevezetességei.

Július 1. kedd: búcsúzás, hazautazás.Részvételi díj: 10.000 Ft. Hittanosoknak, gyülekezeti tagoknak 50%-os kedvezmény. Hittanra és templomba járó gyermekeknek 2.500 Ft.

Részvételi díj tartalmazza: a szállás, napi 3* étekzés és a programok díját.Szeretettel várjuk a családokat (szülő + gyermek, tehát nem nagyszülő + gyermek).XIV. Kárpátmedencei Népművészeti Találkozó Vésztő.

program:


Július 6. vasárnap: megérkezés, elhelyezkedés.

7 (hétfő)-9 (szerda) és 11 (péntek):

8.00 - 9.00 reggeli

9.00 - 10.00 Budai Ilona népdalkör (népdaltanulás) (ajánlott foglalkozás)

10.00 - 12.00 Népművészeti foglalkozás (ahová jelentkezett az illető)

12.00 - 14.00 Ebéd és kötetlen iparművészeti foglalkozás

14.00 - 15.00 Népművészeti foglalkozás (bármelyiket ki lehet próbálni)

15.00 - 17.00 Népművészeti foglalkozás (ahová jelentkezett az illető)

17.30 - 18.30 Vacsora

18.30 - 19.30 Előadás (ajánlott)

20.00 - 22.00 Élő zenére néptánc (ajánlott)

22.15 - 22.45 Esti áhitat

(Az ajánlott programokon részt venni nem kötelező. A késő esti programok inkább a nagyobbaknak ajánlott.

Ez a programtervezet az elmúlt év rendjét tartalmazza, melyben lehetnek módosulások!)

Július 10. csütörtök: Szabad nap. Különböző programajánlatok közül lehet választani. Ajánlatos a Debreceni Aquaparkba menni!

Július 12. szombat: Felkészülés az esti GÁLÁ-ra.

1600-tól: Gálaest.

Július 13. vasárnap: záró istentisztelet, hazautazás.Részvételi díj: 30.000 Ft. Ez az összeg tartalmazza a napi 3* étkezést, a foglalkozásokon való részvételt, a szállást (iskolateremből kialakított szálláshely).

Hittanosainknak, gyülekezeti tagoknak 50%-os (=15.000 Ft), a hittanra és istentiszteletre járóknak 90%-os kedvezményt nyújtunk (fizetendő=3.000 Ft)biztosítunk.Segítetek

Elmúlt időben a kismama-szoba kialakíttásában és a zöld udvar kialakításában és a ruhavásár előkészítésében segítettek gyülekezeti tagjaink, melyért köszönetünket fejezzük ki.

Ruhabörze előkészületben: Pankovits Gyula és Pankovitsné Ferenczi Emőke segítettek elhozni Vácról nagy mennyiségű ruhaneműt és kiválogatták ami használható belőle.
A börze előtti napon segítettek még a ruhák elhozatalában: Szabó Réka, kipakolásában: Pankovits Emőke, Olarné Bozsvai Barbara, Csibi Gizella, Rédai Tünde, továbbá a tombolák előkészítésében: Dezső Attila, Dezsőné Orgován Márta és Sinka Ibolya.

A ruhabörze utáni rendbetételnél Kovács Hajnalka ny.lelkipásztor, Dományházi Éva (Kovács Botond Árpád lelkipásztorunk lelkipásztorunk felesége) segítettek.

Kismamaszoba kialakításában Dezső Attila és munkatársa javították ki az ifjúsági terem mennyezetét, hangosítást kivezetik a templomból (befejezés ezen a héten várható).

Zöld udvarunk kerítését megmagasítottuk (2 méterrel), továbbá náddal körbevettük Csibi László, Károly Imre, Kisparti Péter és Pankovits Gyula segítségével.


presbiteri imanap

2008. június 22-én az istentiszteletet követően tartottuk meg a presbiteri imanapot, melynek alapgondolata:

„Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által!" (I. Péter 2:5)

A menete:

Murnyák Lászlóné: I.Péter 2:5. (vezérige)
Kezdő ének: 234:1. „Jer kérjük Isten áldott Szentlelkét…”
Murnyák Lászlóné: Imádság
Malek Magdolna: Jeremiás 1:4-10; Imádság erőért és misszióért;
Gősiné Kiss Zsófia: Ap.csel. 1:7-8; Imádság a Szt.Lélek vezetéséért.
Ének: 345:2 „Ha a világ nem tudná is …”
Békési Gábor: Efézus 1:3-6;
Juhász Lászlóné: Hálaadó imádság;
Vass Ibolya: II. Krónika 6:19-20; hálaadó imádság;
Ének: 225:1. „Nagy Hálát adjunk az Atya Istenek…”
Vass Pál: Kolossé 3:2-4, imádság a presbiterekért;
Hadar József: Zsoltárok 103:1-5; Imádság a gyülekezet szolgálatáért;
Ének: 475:3. „Zörgessetek buzgón Isten ajtaján …”
Gálik György: Zsoltárok 105:1-5, imádság
Ének: 396:3. „Küld útra hírnökid csapatát…”
Kovács Emil: Áldás: Ef. 3:16-18.


Országos 6. hely

KISPARTI TAMÁS

a gyülekezetünk idén konfirmált diákja
az országos fizikaverseny nyíregyházi döntőjében
a nyolcadik osztályosok között
országos 6. helyezést ért el.

Szívből gratulálunk teljesítményéhez.


Az év diákja

VASS ANITA

a Benkő István Református Gimnázium történetében először, egymás után két évben is az év diákja lett.

Ez az eredmény arra jogosítja, hogy az ezzel járó vándorserleget már nem kell továbbadnia.

Szívből gratulálunk teljseítményéhez.


Tanévzáró istentisztelet

2008. június 8-án, vasárnap fél 11 órai kezdettel tartottuk a 2007/2008. tanév hittanzáró istentiszteletét.

Mintegy 140-en hallgattuk a gyermek bizonyságtételét, majd az igehirdetés után az énekkar szolgálata következett. Ajándékot kaptak a hitoktatók, és köszönetet mondtunk azoknak, akik segítettek a hitoktatásban (szülők, rokonok, presbiterek, asszonykör, Kovács Emil, Kovács Hajnalka lelkipásztorok, Szabó Réka, Batár Krisztina, Baumgartnerné Nagy Anikó, Jankó Szabó Csilla hitoktatók).

Az istentisztelt után agapét tartottunk, melyen köszöntöttük Rédai Tünde asszonykörös testvérünket névnapja alkalmából.

A szeretetvendégség tombolahúzással zárult, melynek fő díja egy tálca jégkrém volt, melyet Sógor Zsuzsanna nyert meg.

Az ifjúsági teremben az agapé alatt ruhabörze volt.

A ruhák egy részét a Baptista szeretetszolgálattól kaptuk. Köszönjük szépen. A börzén megmaradt ruhanemű nagy részét hajléktalanoknak adtuk.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített a programjaink megvalósításában.


Családi piknik

Június 7-én 16.00 órától terveztük a családi pikniket a gyülekezetünk udvarára. Sajnos az időjárás nem tette lehetővé hogy az udvaron legyünk. Mégis, gyermekekkel együtt kb. 15-en gyűltünk össze. Gyermeke játszottak, a felnőttek pedig a ruhabörze és tombolák előkészületi munkáit végezték el.

Köszönjük a segítséget.


Színházlátogatás

Nagy sikert aratott a Magyar Színház Sinkovits színpadán bemutatott William Somerset Maugham: 'IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI' c. darab.

Az akadémisták vizsgaelőadását gyülekezetünkből 53-an szerették volna megnézni. Helyhiány miatt többeknek a Nagyszínház termében bemutatott hasonló stílusú darabot kellett megnézni, melynek szerzője és címe: Füst Milán: Máli Néni.

Jó volt ismét közösségben lennünk.


Vendégeink

2008. május 18-án, vasárnap, az istentiszteleten vendégeink voltak a Csetényi Református Egyházközségből.

Reggel fél 10-kor érkeztek meg egy 9 személyes kisbusszal. Süteménnyel, kávéval fogadtuk őket, bemutattuk a gyülekezetünket, életünket.

10.30-kor megszólaló harangszó jelezte az istentisztelet kezdetét, amelyen Kovács Botond Árpád lelkész hirdette aaz igét. A hirdetésekben egy vendég saját versével köszöntötte a jelenlevőket. Nemzeti imádságunk eléneklésével zárult az alkalom.

A gyermekistentiszteletet Hetyei Mónika teológa és Baraté Erika hitoktató vezette.

Délben a csetényi közösséget ebéddel láttuk vendégül.

Szeretetben találkoztunk. reméljük lesz még folytatása a kapcsolatnak.


Debrecen Aquapark

2008. május 17-én, szombaton reggel 7 órakor, 60 fővel indult el a parókiánktól az a busz, mellyel a "KÖZÖSSÉGBEN" programsorozatunk keretében Debrecenbe mentünk. Útközben még 4-en szálltak fel, hogy csatlakozzanak hozzánk.

Budapestet elhagyva áhítatra álltunk meg, amikor énekeltünk, a napi igét elolvastuk ("azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által" Róma 10:17.), majd énekeltünk.

Útközben debreceni reformátusság történelméről szólt a tiszteletes úr.

10.15-kor szálltunk ki a buszból a nagytemplom mellett. Megnéztük a líceumfát, majd a Kollégium előtti parkot, ahol a Bocskay szobrot, majd gályarab prédikátorok emlékművét néztük meg. Az ősi kollégium első udvarán a nt.úr élménybeszámolóját hallottuk arról az időről, amikor ő diákként ott élt. A nagytemplomban szétnéztünk, majd elénekeltük a református egyházunk ősi himnuszát a 90. zsoltárt.

Délre érkeztünk az Aquaparkba, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Kicsiknek és időseknek egyaránt élvezetes programot nyújtott a fürdés. Sok csúszda, vízmasszázs, termálmedence, ..., mind-mind az örömünkre szolgált.

18.15-kor indultunk haza. Mindnyájan hálaadással álltunk meg, hogy jól éreztük magunkat. Egy pihenőhelyen olvastuk el az igét, imádkoztunk. énekeltünk. Tovább indult a busz, de az énekszó nem maradt abba. Most is a szívünkben vannak az énekek, az együttlét öröme. 21.30-kor állt meg a buszunk a parókia előtt.


asszonykör

Május 13-án, kedden tartottuk az asszonyköri találkozónkat, melyen 13-an vettünk részt.

Először megbeszéltük, az elmúlt idők eseményeit, kivel mi történt. Örömteli beszámolókat 1-1 fájdalmas hír tarkította. Volt, aki a konfirmációnak örült, más valaki élménybeszámolót mondott. Sajnos rablásokkról is hallottunk tájékoztatót, az egyik tanárnő pedig a 15 diákjának a haláláról szólt.

Tea, szőlő, sütemény került elő, majd a feladatainkat beszéltük meg.

Náddal a kerítést jó lenne befedni, a kismamaszobát véglegesen ki kell alakítani. A levelezőfórumon tudunk időpontot egyeztetni.

Május végén úrvacsoraosztásos istentiszteletre hívunk mindenkit, előtte bűnbánati alkalmak lesznek csütörtöktől.

Június 7-én tartjuk az asszonykör évzáró piknikjét, ahová családostúl várunk mindenkit. Ekkor fogjuk a másnapi ruhabörzéhez a ruhákat előkészíteni.

Június 8-án, vasárnap tartjuk a tanévzáró istentiszteletet, melyen nagyszabású ruhabörzét tartunk.

Június 27(péntek) - július 1(kedd)-ig tartjuk a családi táborunkat, ahová családokat várunk.
Szombaton természetbe kirándulunk, vasárnap az istentisztelet után Novajidránnyal ismerkedünk. Hétfőn Vizsoly-Gönc emlékúto leszünk, ahol a Bibliát magyarra lefordították. Kedden indulunk haza.

Július 6 (vasárnap) - 13 (vasárnap) lesz a XIV. Kárpátmedencei Népművészeti Találkozó Vésztőn. Szeretettel várjuk a gyermekeket.

Nyáron, helyben jó lenne többször szalonnasütést tartani a zöld udvaron.

Az alkalom jó hangulaú beszélgetéssel zárult 8.15-kor.


Pünkösd

Május 11-én, pünkösd vasárnapján a templomunkban 3 gyermeket kereszteltünk meg az istentisztelet elején. Az ünnepi alkalmon 130-an vettünk részt. Az istentiszteletet követően a gyülekezetünkben levő Gizellákat köszöntöttük névnapjukon, továbbá Dányi József testvérünket, aki Svájcból érkezett hozzánk, és velünk ünnepelte születésnapját.

Május 12-én, hétfőn 2 gyermeket konfirmáltunk az ünnepi istentiszteleten: Budaházi Balázst És Kispati Tamást. Az alkalmon mintegy 90-en vettünk részt. Isten áldását kérjük a fogadalmat tett testvéreink életére.


Édesanyák napja

Május első vasárnapja Magyarországon 1925 óta az édesanyák napja.

Május 4-én, vasárnap a gyülekezetünkben 85-en gyűltünk össze, hogy hálával álljunk meg az élő Isten elött.

Gyermekek verssel, az énekkarunk énekkel tett bizonyságot. Az igehirdetés után Murnyák Lászlóné köszöntött minden édesanyát.

Gondoltunk az istentiszteleten azokra is, akiknek már csak múlt az, amikor kimondják, hogy édesanyám, de azokról is, akiknek nincs már, aki e drága szót kimondja, és végül azokról, akik szerettek volna édesanyák lenni.

A templomból kijövet 1 szál fehér szegfűvel kedveskedtek a fiatalok a szülőknek.


Piknik Iváncsán

Első alkalommal szerveztük meg a "KÖZÖSSÉGBEN" programsorozatunk I. alkalmát, amikor az Iváncsai Református Egyházközség fogadott bennünket Jakab Erika nt. asszony vezetésével, Nagy Márta és Hegedűsné Vida Hajnalka gyülekezeti tagokkal.

11 órára 31-en gyűltünk össze a helyieken kívül. Addig Kovács Dávid Emil, Kovácsné Dancs Ilona és Gaszler István a helyiek segítségével előkészültünk a 'Tanyasi Gulyás' elkészítéséhez.

Délelőtt a települést nagy szeretettel mutatta be Jakab Erika nagytiszteletűasszony. Ezután gyomormelegítőnek fogysztottunk kolbászt, kenyeret, paprikát..., melyet a toronyba mászással tornáztunk le. Igen szépen rendbentartott tájat láttunk körülöttünk, sárga repce-, és zöld búzatáblával. A reggeli áhitatot is megtartottuk közben.

2 órakor pedig már a tnyasi gulyásé volt a főszerep. Sokan dicsérték a szakácsunkat, pedig ebben főszerepet a helyiek adakozókedve jelentette, akik háznál nevelt disznó húsát adták, továbbá a bio zöldségeket, és minde, amit kért a kuktánk.

Egy kis beszélgetés után elindultunk állatsimogatóba. Tehén, ló, nyúl, őz, szárnyasok, kutya, macska... Ezenkívűl kedves állatbarát családokkal is megismerkedtünk.

Utolsó állomásunkon Etelka néni (tiszteletes asszony édesanyja) kedvességét éreztük, amikor finom süteménnyel fogadott bennünket. Láttuk a kézimunkáját hatalmas kertjét, a gyermekek pedig a kukoricamorzsolás rejtelmeivel ismerkedhettek meg.

Záró áhitat után indultunk haza, ki vonattal, ki autóval...

Köszönjük szépen az Iváncsai gyülekezet kedvességét, ahogy fogadtak bennünket. Mindnyájan, kicsinyektől felnőttekig, mindnyájan jól éreztük magunkat.


Hitmélyítő Esték - Imádság-

Megtartottuk április 22 - 24 között "hitmélyítő esték": sorozatunkat, melynek témája: 'IMÁDSÁG' volt. Az alkalmat Nagy Dániel ny. esperes-lelkipásztor vezette.

Nagy örömünkre szolgált bizonyságtétele, melyben a tiszta szív hangját éreztük meg. A vasárnapi záró alkalmon mintegy 65-en voltunk.

Program:
csütörtök 18.00 Az imádságról (Máté7:7-11)
péntek 18.00 Az imádság megtartó ereje (Dániel 9:1-19)
szombat 18.00 Másokért való imádság (Lukács 22:31-34)
Vasárnap 10.30 úrvacsoraosztásos istentisztelet: Lukács 11:1.

Nagy Dániel: Székely származású ny. esperes lelkipásztor. A diktatúra idején az államhatalom ellenére lett esperes Nagy Dániel, aki többszöri újraválasztás után 3 útlevél mellett kapott üzenetet, hogy élet, vagy halál.

Ezután lett Magyarország legnagyobb szorványgyülekezetének 100 falujában lelkipásztor. Feléledtek álmukból a maroknyi reformátusságot számláló közösségek, és szép virágzásnak indultak.

Nagytiszteletű esperes úr a nyugdíjazása után sem hagyta abba a lelki munkát. Az Őrség környéki szlovéniai magyarság fizetés nélküli lelkésze lett.


Kecskés Péter diplomakoncertje

Április 16-án, este fél hat után pár perccel Nagy István főiskolai igazgató köszöntésével kezdődött meg a 'Zenével a gyermekekért' Jótékonysági koncert az erdélyi magyar gyermekekért, a Zsoboki Bethesda Gyermekotthon javára a Nagykőrösi Református Templomban.

Ez a koncert egyben Kecskés Péter diplomakoncertje is volt, aki a gyülekezetünk orgonista-kántora.

A Budapest-Külsőjózsefvárosi Református Egyházközség az énekkarával és 9 gyülekezeti taggal vett részt az alkalmon Kovács Dávid Emil lelkipásztor vezetésével.

Örömmel hallottuk Magyarország 2. legnagyobb orgonján a gyülekezetünk kántorát játszani, és a több énekkarból alakult kórust, és közöttük látni a mi gyermekeinket.

Az alkalom végén a gyülekezet ajándékát adtuk át Kecskés Péternek, majd szeretetvendégségen fogadták a vendégeket.

Isten áldását kérjük a zenész testvérünk életére, munkájára.


Asszonykör

Április 15-én tartottuk a legutóbbi asszonyköri találkozónkat, amikor 10-en gyűltünk össze.

Fél hatkor a szeretetről olvastunk fel 2 írást, majd beszélgettünk az elmúlt alkalmakról, mióta így együtt nem találkoztunk.

A gyülekezetünk 1/4 éves jelentését beszéltük át. Nagyon érdekes beszélgetés alakult ki a bevételekről, kiadásokról, különböző kérdésekre kerestük a választ.

A presbitérium tervei alapján szeretnénk egy 5-6 éves programot megvalósítani, mely eredményeként a leromlott állapotú épületeinket elkezdenénk felújítani. ehhez kell évente 1,5 millió Ft-ot megtakarítani.

Elmúlt 1/4 évben ehhez sikerült mintegy 350.000 Ft-ot összegyűjteni, A további gyűjtésről merültek fel gondolatok, hogy mindenki egyértelműen tudja, hogy adománya hová kerül. Javaslatot tettek egy külön persely felállítására, továbbá borítékos adományra, valamint a havi úrvaocsraosztásos istentiszteletre maghírdetni a céladomány lehetőségét.

Ezután az előttünk álló feladatokról beszélgettünk.

- Áprlils 24 - 27 között vendégünk lesz Nagy Dániel ny. esperes-lelkipásztor, az Alsóörség jelenlegi lelkipásztora. Kérték hogy személyét tegyük ismertté, mert nagyon értékes, hitvalló bizonyságtételről szól az élete. Érdemes meghallgatni.

- Szabadtéri kiránduláson veszünk részt május 3-án, miután a hajókirándulás túl drága lenne. Ennek részleteit később beszéljük meg.

- Május 13-án tartjuk a következő asszonyköri megbeszélésünket.

- Az asszonykör tanévzáró kertipartija június 7-én, szombaton du. tartjuk.

Szeretetben, jó hangulatban fejeztü be a találkozót, az esős időben, akit tudtunk, autóval vittünk haza.


Presbiteri Konferencia

Április 12-én, szombaton 10 órai kezdettel nyitották meg az egyházkerületi presbiteri konferenciát a Benkő István Református Általános Iskolában.

A konferencia központi gondolata az év végén esedékes egyházi tisztségviselőválasztásra való felkészülés.

Gyülekezetünkből 4-en vettek részt, köztük Murnyák Lászlóné gondnokasszony, a presbiteri szövetség vezetője.


Tompa Mihály emléktúra

ISMERD MEG HAZÁNKAT III.

2008. április 5-én, szombaton, reggel 7 órakor indult el az 50 férőhelyes különjárati busz 46 fővel a gyülekezetünk parókiája elől.

Tompa Mihály élete fő részben Gömör (Hont) vármegyéhez kapcsolódott, ahol a gályarab prédikátorok legtöbbje szolgált.

(A képre kattintva további képek jelennek meg az útról.)

Rimaszombat-on B Kovács István városi kulturális vezető, Bán Zoltán egyházmegyei gondnok és Kovácsné Timár Ildikó lelkipásztor asszony fogadott, továbbá itt találkoztunka Piskolti (Partium) testvérgyülekezet képviselőivel.

A templomban beszáolót hallottunk a város és az egyházközség életéről, májd 1-1 ajándékot kaptunk a Piskolti kollegával.

B. Kovács István vezetésével nézhettük meg a német mintára épült városközpontot, ahol nem léptünk kutyapiszokba, nincsenek falfirkák... Itt van Blaha Lujza szobra, aki a városban született, továbbá Bartók Bélára is emlékeznek a felesége révén.

Megtudtuk, hogy miért beszélték ki a városban az öregasszonyok Petőfi Sándort, és kipróbálhattuk Petőfi ágyát, ahol aludt.

Megkoszorúztuk a városban született Tompa Mihály emlékszobrát.

Hanva: Tompa Mihályt itt temették el, itt volt az utolsó szolgálati helye. Először egy helyi étkezdében ebédeltünk, ahol az esperes úr és egy presbitere is fogadott bennünket.

A templomban érdekes történelmi beszámolót hallottunk a településről, hitvalló gályarab prédikátorukról. A templomkertben eltemetett sokat szenvedő költő-lelkipásztor síremlékét megkoszorúztuk.

Kelemér Tompa Mihály egyetlen, jelenlegi Magyarország területén levő szolgálati helye, ahol emlékmúzeumot alakítottak ki abból a helyiségből, ahol virágverseit írta. Itt tartott egy nagyon szép, lelkes beszámolót a helyi lelkipásztor úr. A parókia oldalán elhelyezet emléktáblánál koszorúztuk meg a költő emlékművét, majd hazaindultunk.

Nagyon jó lelki közösségben, szeretetben, a napi igére figyelve szívünkben haladtunk egész utunkon. A reggeli és esti áhitat a napi igeszakaszból 1 szót kiemeve: "Szeretteim" adta az alapgondolatot.

(A szövegre kattintva Tompa Mihály éleét ismerheti meg!)


Júlianna-nap III. 30.

Idén, első alkalommal tartottuk meg a Julianna napot gyülekezetünkben 2008. március 30-án vasárnap de. 10.00 órai kezdettel.

Programunk célja, hogy találkozzunk a Juliannás diákokkal, és hívogassuk a gyermekeket az iskolába.

Különösen szép alkalom volt ez akkor, amikor a diákok az előző két napon országos első helyezést értek el a Biblia-ismereti versenyen Kecskeméten (III. korcsoport, 5-6. osztály).

Nagy Andrea és Csők Katalin tanítónők vezetésével 20 diák érkezett hozzánk, akiket a szülők is elkísértek. Mintegy 130-an gyűltünk össze. Az istentiszteleten először Wass Albertre emlékeztünk úgy, hogy diákok verset szavaltak a 100 éve született erdélyi származású költőtől.

Az igehirdetés szolgálatát Kovács Hajnalka lelkipásztor asszony végezte. A templom megtartó szeepére hívta fel a figyelmünket.

Az imádság után a Julianna iskola 6. osztályosai adtak elő színdarabot március 15-re emlékezve.

Az istentisztelet után szeretetvendégség keretében fogadtuk a megjelenteket, a gyülekezetünkben pedig köszöntöttük névnapja alkalmából Kovács Hajnalka lelkipásztor asszonyt és Kovács Zalán László presbitert, aki nemrég nyert nemzetközi tubaversenyt.

A Juliannás diákok műsorukban a lelkük mélyén megszólították a jelen levőket. Köszönjük a tisztességes hozzáállásukat, munkájukat, a tanárok fáradozását.

Isten áldását kérjük az iskola dolgozói, tanárai életére, munkájára.


Húsvét, március 23.

Napsütéses időben mitegy 90-en gyűltünk össze húsvét első napján úrvacsoraosztásos istentiszteletre.

Az ünnepünket az énekkar bizonyságtétele tette színessé.

Az istentisztelet után névnapokat köszöntöttünk (Emőke, József, Irén). Családi hangulatú szeretetvendégségen vehettünk részt. A gyülekezet a lelkipásztort is köszöntötte, mint családtagot 18. (vagy ki tudja hányadik) születésnapján. Erről készült fényképeket lehet megtekinteni a képre kattintva.


Vendégeink nagypénteken

Nagypénteken a gyülekezetünk rendje alapján délelőtt fél 11-kor és este 18.00 órakor tartunk istentiszteletet, amikor megterítjük az úr asztalát, melyen fekete terítő van.

A délelőtti istentiszteleten összesen mintegy 45-en voltunk, amikor vendégeink érkeztek az Arany Alkony idősek otthona lakói és dolgozói közül 11-en.

Már hetek óta készültek közénk, az a kis mag, aki tud járni, és a szerdai Arany Alkony Otthonában tartandó bibliaórákon ott szoktak lenni.

Az úrvacsoaosztáson mind a reformátusok, mind a más vallásúak részt vettek. Isten áldását kérjük életükre, munkájukra.


Vendégszolgálat

A 2008. március 18-án, 18.00 órai kezdettel tartotta a Fasori Református Egyházközség a nagyheti bűnbánati alkalmukat. Erre az alkalomra hívták meg Kovács Dávid Emil lelkipásztort vendégszolgálatra.

Köszönjük a lehetőséget a szolgálatra


Tubaverseny I. helyezés

2008. március 16-18-ig volt Debrecenben a ’II. Nemzetközi Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Verseny’. Ezen a megmérettetésen tubával első helyezést ért el, továbbá az ausztriai Schagerl cég különdíját nyerte Kovács Zalán László a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia hallgatója, a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes művészeti vezetője, gyülekezetünk presbitere.


Keresztút

A Rezső Téri Római Katolikus Plébánia esperes papja, Varga Péter plébános személyesen hívott meg bennünket (és a helyi ökumenét) március 16-án 16.00 órai kezdetű keresztút járásra.

A templomuk körül lévő stációt jártuk végig imádkozva, közben 1-1 magyar történelmi személyre emlékeztünk. A menetet a katolikus helyi püspök vezette.

Gyülekezetünkből 6-an voltunk ott.

Köszönjük a meghívást.


Virágvasárnap

Már évek óta szokás gyülekezetünkben, hogy virágvasárnapon az úr asztalát lehetőség szerint fehér virággal díszítsük.

A családok 1-1 szál (csokor) fehér virágot hoztak az úrasztalra, melyet vázákba tettünk. Ebből próbáltunk egy koronát megformázni, mely Jézus királyságát szimbolizálta.

Összesen mintegy 60-an voltunk a templomban, a gyermekeken kívül.

Pálóczi Horváth Ádám énekét, a 331. dicséretet is énekeltük.

Pálóczi Horváth Ádám ezt az éneket akkor írta, amikor a kalapos király miatt csúfolták a magyar népet, hogy nincs királyuk. Ezzel a hitvalló énekkel válaszolt a tudós író, költő és jogász.

Egyébként Pálóczi horváth Ádám már Debrecenben első évesen kitűnt szónoki és versírói képességéről. Egy iskolai fogadáson az apparitor maga helyett kérte meg az első éves Ádámot, hogy köszöntse a vendégeket. A vers tudtommal nem maradt fenn, csak a híre, hogy ilyen szép verssel még nem köszöntöttek senkit.

Még egy megjegyzés: még az erdőbe is magyar ruhába járt. Ezért írták róla, hogy "magyar hangra tanítja az erdőt".


Március 15.

A Gyülekezetünkben idén is ökumenikus keretek között tartottuk meg a nemzeti ünnepi hálaadó istentiszteletünket.

Az istentisztelet tervezett menetrendje a következő volt:

- Ferencvárosi Ádám Jenő Zenekar Szolgálata
- harangszó
- igei köszöntő
- Himnusz
- Ferencvárosi Ádám Jenő Zenekar Szolgálata
- köszöntés: Murnyák Lászlóné gondnokasszony
- megemlékezés: Kerékgyártó László történész
- tuba: Kovács Zalán László
- köszöntés: Gyökössy Dóra alpolgármester asszony, fővárosi képviselő
- gyülekezeti ének: 165. dicséret
- igei szolgálat: Kovács Dávid Emil
- gyülekezeti ének: 171. dicséret
- imádság: Varga Péter plébános
- gyülekezeti énekkar szolgálata
- Nemzeti Dal: Batár Krisztina
- tuba: Kovács Zalán László
- hirdetés: Kovács Dávid Emil
- Ferencvárosi Ádám Jenő Zenekar Szolgálata
- Szózat
- áldás
- kivonulás alatt a Ferencvárosi Ádám Jenő Zenekar Szolgálata
- agapé.

Mintegy 120 fő gyűlt egybe nemzeti ünnepünkön a hálaadó istentiszteletre a helyi ökumené képviselőivel.

A tervezett program alapján 90 percig tartott a templomi emlékezés, majd a szeretetvendégség jó alkalmat biztosított a baráti beszélgetésre.


Asszonykör III.11.

Megtartottuk a márciusi asszonykörünket, melyen valamivel kevesebben tudtak részt venni, mint máskor. Többen is jelezték a betegséget, ami kivonta őket közülünk.

Vald Péterről olvastunk fel röviden, majd ének, igeolvasás és imádság kövekezett.

Első körkérdésünk, melyet megbeszéltünk: Milyen élményid voltak az elmúlt találkozás óta? Mindenki személyesen válaszolt. Volt akinek a programok jelentettek örömöt, másoknak a gyülekezeti együttlét, harmadiknak a kórházi látogatás...

Megbeszéltük ez elvégzett munkánkat, minek örültünk, és minek örülhettünk volna jobban.

ÍÍFeladataink is előtérbe kerültek, melyről hosszan beszélgettünk.

Felvetődött kérdésként, hogy akik nehezebb körülmények között vannak, azokat hogyan segítsük? Ehhez egy perselyt állítunk fel, melybe borítékos adományt lehet elhelyezni.

Szeretetben köszöntünk el egymástól fél 8 körül.


Nők Világimanapja III.9.

Minden évben megrendezésre kerül (már 120 éve) a Nék Világimanapja. Idén először szerveztük meg ezt gyülekezetünkben. Az imanap ideje március 7-én lett volna, de ezt mi március 9-én, vasárnap, fél 12 órai kezdettel tartottuk.

Mintegy 50-en vettünk részt rajta, ökumenikusan. Evangélikus, római katolikus, baptista gyülekezetekből is eljöttek az istentiszteletük után, hogy közösen imádkozzunk.

Nők szervezték, de meghívták a férfi testvéreket is.

A menetrendet a szövegre kattintva megtekinthetik.


Készülődés húsvétra

Március 8-án, 15.00 órától kezdődően tartottuk húsvétra készülve a tavaszi utolsó kézművesfoglalkozásunkat.

Horváth Henrietta a Játéktár egyik segítsége jött közénk, és hozott a foglalkozáshoz anyagokat.

A jó idő hatása érezhető volt, hiszen kevesebben jöttek el, mint az előző alkalmakra.

Először tojástartót készítettünk, majd tojást festettünk, díszítettünk különböző technikával.

Jól éreztük magunkat. Legközelebbi programunk már a szabadban lesz.

(Fényképek feltőltése hamarosan várható.)


Nők Világimanapja

NŐK VILÁGIMANAPJA
(2008. március 7. péntek)
Budapest-Külsőjózsefvárosi református Egyházközségben megtartva
2008. március 9-én, vasárnap 11.30-tól

MENETREND

Köszöntés: Szeretettel köszöntünk mindenkit a gyülekezetünkben első alkalommal megrendezendő nők imanapján az ige szavával: „...én Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámláhatatlanul” (Jób 5:8-9)

Néhány szó az imanap eredetéről:
Keresztyén asszonyok világot átfogó mozgalma. Sok tradíció, vallás találkozik ebben az évenként ismétlődő szolgálatban.
Több mint 170 ország asszonyai kapcsolódtak már be a minden március első péntekén megrendezésre kerülő mozgalomba.
Tudatosan imádkozni — imádkozva cselekedni! Ez a cél. A mozgalom 1887-ben indult el útjára az USA-ból: A presbiteriánus egyház asszonyai tették közzé a felhívást, hogy imádkozzanak a hazai misszió ügyéért az asszonyok.
1920-ban lett az Imanap dátuma böjt első pénteke. Megalakult az Imanap Nemzetközi Bizottsága.
1945-ben a megbékélés jegyében egyre több nemzeti bizottság alakult, most már Európában és a többi földrészen is.
1961-ben a 75. évforduló alkalmával már 5 földrészen 37 imádkozó testvér közösség van 2000 asszonnyal.
Napjainkban 170 országban van szervezett imanapi munka. A 2008. évi Imanap menetét a Pápua-Újgúneai keresztyén asszonyok állították össze a következőigei gondolattal: „Krisztusban egy testnek sok tagjai vagyunk” (I.Kor.12:12)
Jelenleg hivatalosan március 7-én van, de mi gyakorlati szempontok miatt most tartjuk

Énekeljük a 463. dicséretet, mely a lapon is megtalálható: „Isten élő Lelke Jöjj...”

Először hallgassunk meg 3 gondolatot, melyet a Pápua Újgúneai asszonyok kértek tőlünk:

1. Jöjjetek és ismerjük meg együtt Isten bölcsességét, amit az Ő csodálatos teremtett világa mutat meg nekünk.
Amikor Isten az eget alkotta és a földet formálta, már akkor jelen volt isteni BÖLCSESSÉG. Amikor Isten megszabta a tengerek határát, a hegyeket és halmokat létrehozta, a BÖLCSESSÉG már jelen volt.

2. Jöjjetek és örüljünk együtt Guyana természeti szépségein, melyek csodálatra méltóak.
A Gúnea név jelentése: „A sok vizek országa”. Három hatalmas folyam, az szeli át az országot. Az Eszekvíbo táplálja a világ egyik legmagasabban fekvő vízesését. Északon az országhatárt az Atlanti óceán képezi és egyben össze is köti Guyanát a Karibi térség többi országával. Ha dél felé vesszük utunkat, agyagos és homokos talajra érkezünk, először lankásabb, majd hegyes vidéken. Végül trópusi erdőkkel és mocsarakkal borított magas fennsík következik. Az országnak ebben a részében bauxit, gyémánt és aranylelőhelyek vannak. A magas fennsík erdők borította tájai délnyugaton szavannás övezetbe mennek át. Az ország tágas belsejét a bennszülött indián lakosság, az amero-indiánok lakják. Brit, afrikai, portugál, kínai és indiai eredetű népekkel együtt ők alkotják Guyana népességét. Leginkább a mélyebben fekvő tenger-menti részeket népesítik be.

3. Hívjuk a BÖLCSESSÉGET, hogy Isten lakott földjének tudjunk örülni. Gondoljunk arra, hogy a BÖLCSESSÉG azt mondja: Istennek öröme telik az emberekben. Imádkozzunk együtt, hogy új megértésre legyünk fogékonyak, amivel az isteni BÖLCSESSÉG ajándékoz meg minket.

Hallgassuk meg Istennek igéjét Lukács Evangéliuma 10. rész 38 -tól 42-ig terjedő versek alapján:
„Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Imádkozzunk! Először kötött imádságot mond valaki, mely után mindenki a megkapott imádságot mondja hangosan. Ezután egyéni imádságok következnek, melyet kérünk, hogy lehetőleg röviden, felemelt fejjel, jól hallhatóan mondjon mindenki. Az imádság zárásként „Mi Atyánk”-ot mondjuk el.

Jóságos Istenünk, teljes bizalommal és tisztelettel járulunk most eléd. Bölcsességed előtt, amint azt a teremtett világban megmutatod, teljes tisztelettel állunk meg. Fiaddal is megajándékoztál minket, aki meghalt és feltámadott, hogy az élet teljessége a miénk legyen.
Megköszönjük neked az élet drága ajándékát, a szeretetet és a megértés adományát, s kérünk: Segíts minket abban, hogy életünkben még több tapasztalatot szerezzünk rólad, és még jobban megismerjünk téged. A bölcsességnek kezdete az, ha veled közösségünk van.
Add, hogy ebben a közösségben veled naponta növekedhessünk, és megerősödhessen bennünk a remény, hogy Te soha nem hagysz cserben minket. Ámen.

Mindnyájan: Istenünk, nyisd meg füleinket Igéd meghallására.
Nyisd meg értelmünket igazságod megértésére. Nyisd meg szívünket, hogy egymást úgy tudjuk szeretni, ahogyan Te szeretsz minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Egyéni imádságok következnek. (Nem hosszan, jól hallhatóan!)

Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Énekeljük a 326. dicséret 1-3 versét: Dicsőség mennyben az Istennek. (ismerjük fejből).

Testvéri kézfogás: Mellettünk ülők kezét megfogva vegyük az áldást:

Áldás: Adja Isten, hogy az Ő ereje hordozzon minket.
Az Ő hatalma tartson meg minket.
Az Ő bölcsessége tanítson minket.
Az Ő szent keze fogjon össze minket.
Az Ő védelme őrizzen meg minket.
Isten mennyei seregei oltalmazzanak meg
minket a gonosz cselszövéseitől.
A világ kísértéseitől mentsen meg Ő.
Krisztus legyen velünk és előttünk.
Krisztus legyen bennünk és felettünk.
A Te kegyelmed, Istenünk legyen mindig velünk,
A mai napon és örökkön örökké. Ámen.

Köszönjük, hogy eljöttek, és 1 év múlva várunk mindenkit, lehet hívogatni.
Hirdetés: március 15-re a meghívókat ne feledjük elvinni!


Piskolti kiszállás III. 1-2

A Gyülekezetünk énekkarát és lelkipásztorát hívták meg a Piskolti gyülekezet ökumenikus imahetének a zárására.

Énekkarunkat vezényelte kecskés Péter orgonista kántor, tagjai voltak: Gősiné Kiss Zsófia, Maurer Judit, Sinkáné Horváth Ibolya, Móricz Judit, Vass Anita, Liget Regina és Kiss Ferenc.

Reggel fél 9-kor indultunk. Első állomásunk Debrecen volt, ahol a nagygtemlomot néztük meg, a líceumfát, kollégiumot kívülről. Egyik tagunk nagymamája süteményre hívott meg bennünket. Kaptunk egy szomorú telefont, hogy egy ismerősünket váratlanul kórházba vittek, akit szintén megnéztünk. Ágyánál imádkoztunk, beszélgettünk.

Piskoltra 4 órakor érkeztünk meg, ahol nagy szeretettel fogadott Csáki Gedeon lelkipásztor úr családjával.

Felkészültünk a szolgálatra. Megérkezett a gondnok úr is és mondja, hogy jön a nép. Nem tudtuk akkor, hogy ez mit jelent. Hamarosan kiderült.

Beharangozáskor mentünk be együtt a templomba. Telt ház várt gyermekekkel és felnőttekkel és énekeltük a dicséretet: Im bé jöttünk nagy örömben...

Kovács Dávid Emil lelkipásztor tett bizonyságot az I.Thesszalonika 5:14 alapján az összefogásról, a gyengék gyámolításáról. Ezután az énekkar 4 szólamú énekeinek örvendettünk.

Vacsorával fogadtak bennünket a volt református iskolában a templom és parókia mellett. A presbiterek szerveztek mindent. Nagy bőségtálakkal kínáltak, mejd beszélgettünk a civil kapcsolatok erősítéséről, közös munkánkról.

Egy idő után kérték, hogy az énekkarunk valamilyen nótát énekeljen, valami szép magyar népdalt. Ezután már közösen énekeltünk vagy 3-4 órán keresztül.

Családoknál aludtunk volna, ha nem terített asztal várt volna bennünket. Az előző helyről a néődaléneklés után úgy álltunk fel, hogy a jóllakástól alig bírtunk moccanni. Most még a finom falatok is ott voltak, de már csak lassan, de biztosan kóstoltunk meg mindent. Majd aludtunk...

Nekünk korán szólt az óra. Istentiszteletre hívogatott a harang. Reggelizés most nem ment, hanem az énekkar hangolt

Az istentiszteletről nem hiányoztak a házigazdák, presbiterek, az ottani énekkar. Újból a szolgálatunkra figyelt a gyülekezet. Jó volt látni azt a szeretetet, amivel elláttak bennünket.

Délután a szomszéd településen tettünk bizonyságot. A teljesen felújított templomban mi voltunk az első vendég énekkar. A templomban telt ház előtt szolgáltunk. Végén agapén fogadtak bennünket.

Isten áldását kérjük Csáki Gedeon lelkipásztor úrra, családjára, gyülekezeteikre, presbiterekre, gondnok úrra.


Presbiteri Konferencia

Február 29-től március 2-ig tartott az egyházmegyei presbiteri konferencia Mátraházán.

Gyülekezetünkből Kovács Emil lelkipsztor, Murnyák Lászlóné gondnokasszony, valamint Juhász Magdolna, Malek Magdolna, Papp Gyuláné és Murnyák László vettek részt.

A konferencia témája "2008 a Biblia Éve" volt, valamint a szolgálatok sokfélesége.

Lelkileg megerősödve, feltöltődve, jó kedvvel érkeztek haza a presbiterek.


Hogyan használjuk a Bibliát?

Február 21-24 hitmélyítő sorozat

Megtartottuk a "Hogyan használjuk a Bibliát?" hitmélyítő sorozatot 2007. február 21-24 között.

Témák:
II. 21. csütörtök: A Biblia keletkezése. Vázlatosan szóltunk a Biblia, mint egységes mű előállásáról; Miért különbözik a Rk. és református Biblia. Ha vannak némi eltérések, el kell fogadnunk, hogy Isten így jelentette ki magát írott formában.
II. 22. péntek: A Biblia gyakorlati használata. Hogyan találjuk meg a Bibliai könyveket, helyeket; Mit jelentenek az utalások, hogyan találjuk meg.
II.23. szombat: A Biblia jelentősége. Szó volt a történelmi múltról, Rákóczi 17-szer olvasta el a Bibliát, A kis Mary Jones kincséről, a Bibliatársulatról, a mindennapi táplálékról.
II. 24. vasárnap de. úrvacsoraosztásos istentisztelet: Kinek mondjuk Jézust? Olvassuk a Bibliában, hogy gyógyított. Tengert lecsendesített... Jézus nem csodaorvos, nem csodatevő, hanem MEGVÁLTÓ. A megváltásba fér be, hogy gyógyít, lecsendesíti a tengert, hogy a betegség és a mindenség ura, az én személyes Megváltóm.
II. 24. du. szeretetvendégség: Beszélgetés a böjtről és a Biblia olvasásának hatásáról. A Bibliát, ha olvassuk, akkor úgy táplálkozom belőle, hogy az életemen meglátszik, másoknak bizonyságot teszek. Egyvalaki él az igével, és másoknak is felüdülés lesz. Milyen fontos vagyok ebben!

Köszönjük mindenkinek, akik itt voltak az alkalmainkon, segítettek előkészíteni.

Vasárnap öröm volt a templomban lenni, amikor több, mint 80-an gyűltünk össze az úrvacsoraosztásra.


Farsang

Február 2-án, szombaton 17 felnőtt és 20 gyermek társaságában tartottuk meg a farsangi együttlétünket.

Gyermekek álarcot készítettek maguknak, beszélgettek, ettek, ittak, jót mulattak.

Felnőttek bemelegítő beszélgetés után az elmúlt év díjnyertes pálinkáját kóstolták meg, majd görög bor aromáját ízlelték, miközben békési házikolbászból fogyasztottak 'katonákat'.

Néhányan beálltak a kézművességbe, a többiek az őrségi farsangolásról hallhattak élménybeszámolót.

5 órakor előkerültek a fánkok, szendvicsek, üdítők és a gyógytea-különlegesség.

Este 6-7 óra között zártuk az alkalmat.


Asszonykör II. 12.

Mindenki meglepetésére az asszonykörön jelen volt az EMO egyik képviselője, akit szeretettel köszöntöttünk a megjelentekkel együtt.

Mi az EMO? Kérdeztük. -Rövidítés: Evangéliumot Minden Otthonba. Ezzel a évvel egy alapítványt hoztak létre, hogy megkeressenek minden lakásban élőt, hogy az evangéliumot eljuttassák hozzájuk.

Milyen eszközük van érre? A helyi gyülekezet vezetőivel házról házra kopogtatnak, és elmondják, hogy miért jöttek. Hagynak ott szórólapot, névjegykártyát.

Milyen hatékonyan működnek? Néhány százalékát tudjuk a későbbiekben is megszólítani azoknak, akikkel találkoztunk.

Miután e terület nehézségei is szóba kerültek, azt láttuk jónak, hogy most jelenleg imádságban gondolunk erre a küldetésre, és később visszatérünk erre a témára.

Végigbeszéltük az előttünk álló feladatokat. Mindenki figyelmét felhívtuk a május 2-3-i közös Tótvázsonyi alkalmunkra, hogy vegyünk részt rajta, akik csak tudunk.


Ökumenikus Imahét

Megtartottuk a Józsefvárosi Ökumené tagjaival(baptisták, evangélikusok, reformátusok és római katolikusok) az ökumenikus imahetet január 20-27 között.

Örömmel vettük, hogy a gyülekezeti tagok nem azt nézték, hogy milyen felekezethez tartozó templomban tartjuk az alkalmat, hanem mindenhol részt vetek folyamatosan.

Záró alkalmon Kovács Emil lelkipásztor feltette a kérdést, hogy a közös imádság meddig tart? nyolc napot, vagy egész évben?

Az istentisztelet befejeztével a lelkipásztorok közös megbeszélést tartottak a folytatásról. Reméljük, hogy lesznek további közös alkalmaink.


Pótszilveszter

Megtartottuk az asszonykör szervezésében az első családi alkalmunkat, a pótszilvesztert.

Szerettünk volna gyermekek és felnőttek együtt játszani, de nem úgy alalkultak a dolgok.

A gyermekek Közös játékában Kovácsné Dancs Ilona segített. A 15 fiatal igen aktívan részt vettek a pótszilveszteri hangulat kialakításában. Játék a gyülekezeti teremben és az udvaron.

A szülők az ifjúsági teremben találták fel magukat. Főleg kvíz-játékot játszottunk, amikor kiderült, hogy mi jellemző különböző vallásokra, szabadságharcokra, mekkora a legnagyob bogrács, milyen gyors a közúti forgalomban használatos leggyorsabb személygépkocsi...

Amit hoztunk, azt ettünk. Mindenki valami érdekességgel rukkolt elő. Ettünk kolbászos pogácsát, habos pitét, és még sok nagyon finomat. Az italról sem feledkeztünk meg, és a koccintás sem maradt ki.

Délután háromkor kezdtünk, felnőttek mintegy 30-an gyűltünk össze, és fél kilenckor fejeztük be a pótszilveszterünket.

Ha összegezni szeretném a tapasztaltakat: Köszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét az együttléten.

Legközelebb farsangkor találkozunk, amikor nem a játék, hanem a személyes, basráti beszélgetések kapják a fő szerepet. Ne feledjük: Február 1. szombatja: FARSANG. Gyermekeknek és felnőtteknek.

A kvízjáték kérdéseit e-mailben el tudom küldeni, akinek igénye van rá! Kérés a kapcsolatok címszónál küldhető el.


Vendégeink voltak...

Január 17-én, csütörtök délelőt az Arany Alkony Otthon lakói kirándulásra készültek Budapest környékére.

Arra gondoltak, hogy nem lenne baj a kirándulást imádsággal, templomlátogatással kezdeni. Ezért megkeresték gyülekeztünket.

10 órakor mintegy 15 idős néni és bácsi néhány kisérővel eljöttek hozzánk.

Kovács Emil lelkipásztor a templomot, gyülekezetet bemutatta, meajd Kovács Dávid Emil lp. tett bizonyságot. Közös imádsággal, énekléssel és áldáskívánással ért véget az alkalom.

Agapéra az ifjúsági terembe mentünk, ahol beszélgettünk, és mindenki kapott útravalót, ajándékot.

Jó volt együtt lenni, és reméljük, hogy ez nem az utolsó alkalom volt.

Az arany Alkony otthon dolgozói megkerestek, hogy: legközelebb is kezdhetjük így a programunkat?


Gyermekek karácsony

December 24-én, 12.00 órakor több, mint 100-an vettümk részt a gyermekek karácsonyi ünnepségén.

Lelkészi köszöntő és közös éneklés után a felkészítő hitoktatók (Kovácsné Dancs Ilona, Szabó Réka, Batár Krisztina) vezetésével mintegy 35 gyermek adott elő színdarabot, éneket, verset, zeneszámot.

Kovács Bálint ny. lelkipásztor, (volt KIE -Keresztyén Ifjúsági Egyesület- utazótitkár)igehirdetési szolgálata után unokája, mint csellóművész tett bizonyságot.

Imádsággal zárult az együttlét.

Külön köszönetet mondunk a gyermekek színvonalas előadásáért a hitoktatóknak, gyermekeknek, szülőknek és a csellőművész testvérünknek.


Adventi Zenés Isentiszteletek IV. 2007.XII.23.

Advent 4. vasárnapján a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes szolgált közöttünk.

A 100 főnyi gyülekezet örömmel hallgatta a lélekben karácsonyra készítő zenét. Végén Murnyák Lászlóné gondnokasszony vezetésével ajándékot adtak át a zenészeknek.


Missziói karácsonyi ünnepség 2007.XII. 22.

Lakatos Gabriella lelkésznő lakásában tartottuk meg a missziói karácsonyi ünnepségünket.

Mintegy 25 fő testvéri szeretettel volt együtt. Igét hirdetett Lakatos Gabriella.

A szeretetvendégség kezdetén Kovács Emil találós kérdéseire jól válszolók szalon cukrot kaptak ajándékba. Ezután osztottuk ki a gyülekezetünk szerény ajándékát, majd szeretetvendégséggel zárult az alkalom.

Áldott ünnepeket kívánunk továbbra is mindenkinek!


Idősek Karácsonya 2007. december 16. 14.30

Meleg teremmel, süteménnyel, szendvicsel vártuk a nyugdíjas testvéreinket az idősek karácsonyi szeretetvendégségére.

14-en énekeltük a kezdő énekeket, majd Csiha Kálmán igehirdetését hallgattuk meg kazettáról. Baráti beszélgetés után egy testvérünket köszöntöttük neve napján.

Mindenkinek egy kis ajándékot adtunk, majd az étkezésé lett a főszerep. Családias hangualtú beszélgetés után fél hatkor fejeztük be az alkalmat.


Adventi Zenés Istentisztelet III. december 16.

Közöttünk szolgált a Losonci Téri Általános Iskola Énekkara (Tanárok és diákok közösen).

Szendviccsel, meleg teával fogadtuk az énekkar tagjait.

Fél 11-kor harangszó hívogatott az istentisztelet kezdetére. Murnyák Lászlóné gondnokasszony köszöntötte a megjelenteket, majd az énekkar szolgált.

Az iskolában tanító beosztott lelkészünk, Kovács Botond Árpád hirdette az igét, majd újból az énekkar bizonyságtétele következett.

Az alkalom végén Minden diák és tanár egy kis ajándékot kapott.

Közösségépítő alkalmon vehettünk részt, amiért hálát adunk az élő Istennek, és köszönetünket fejezzük ki az iskola vezetésének, diákjainak.

Mintegy 190-en vettünk részt a zenés istentiszteleten


Karácsonyi kézművesfoglalkozás december 15.

A kezdésre mintegy 30-an gyűltünk össz, amikor Kovácsné Dancs Ilona és a Játéktár vezetésével elkezdődött a családi munka.

Mindenki a maga kénye-kedve szerint válogatta, hogy mihez fog, hiszen a sok lehetőség közül még válogatni is nehéz volt.

Gyüngyfűzés, képeslap készítés, üvegfestés, mézeskalács készítés. Néhány a sok közül.

14.00 órától kezdődő alkalmat még este 6 óra után sem akarták abbahagyni. Mindenki jól érezte magát.

Következő asszonykör által szervezendő alkalmunk a pótszilveszter lesz január 19-én. szeretettel várunk mindenkit.

(a képre kattintva a további képeket tekintheti meg.)


Polgári Piknik: 2007. december 14. Polgárok Háza

A Budapest Külsőjózsefvárosi Református Egyházközség Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttese és énekkara mellett Kovács Dávid Emil lelkipásztor is hivatalos szolgálattevőként vett részt a 7. alkalommal megrendezett Polgári Pikniken december 14-én.

Kaiser József képpviselőúr köszüntötte a megjelenteket, majd Varga Péter képviselőúr mondott igei köszöntőt.

Kovács Zalán László vezetésével a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes fél órás szolgálata következett melyet a közönség vastapssal fogadott.

Egy kis 'hazai'-t fogyaszthattunk ezután, majd az énekkarunk lépett fel a színpadra karácsonyi hangulatot keltve szolgálatával. Jutalmuk a közönségtől a hangos taps volt.

Végül Kovács Dávid Emil lelkipásztor számolt be a gyülekezet életéről, a zenekarról, énekkarról, asszonykörről és a programjainkról.

Szeretetvendégséggel és meleg hangú beszélgetéssel zárult az alkalom.

Sok ilyen alkalomra lenne szükség...


Lelkészértekezlet

December 11-én tartotta a Budapest-Észak Egyházmegye az év utolsó lelkészértekezletét.

Örömmel vettük Kovács Emil lelkipásztor igei szolgálatát.

Köszönjük a lelkipásztoroknak, lelkipásztor asszonyoknak, hogy eljöttek.


Adventi Zenés Istentisztelet II.

December 9. vasárnap

A gyülekezetünk ifjúsági termében már reggel 9.00 órától gyülekezetek a zenészek, hogy fél 11-kor minden készen álljon a szereplésükre. Mi egy kis szendviccsel, süteménnyel igyekeztünk kedveskedni a meleg tea mellett.

Fél 11-kor 100-an várakoztunk a templomban, hogy az igehirdetésen túl a zenei bizonyságtételeket is meghallgassuk.

Állóének után a főének alatt gyújtotta meg Murnyák László testvérünk az adventi koszorú 2 gyertyáját. Ezután a zenekar szolgálaának I. része következett.

Az igei szolgálat után a II. felét hallhattuk a zenei szolgálatnak.

Imádság után, a hirdetés alatt ajádékokat adott át Murnyák Lászlóné gondnokasszony és Malek Magdolna presbiter Vass Imrének és a zenekar tagjainak.

Az istentisztelet végén elköszöntünk a zenekartól az építő, nagyon szép bizonyságtételükért.

Következő alkalmunk december 16-án lesz.


Asszonykör

2. előkészítő találkozó

December 4-én, kedden 17.00 órától gyülekeztünk. 1/46-kor kezdtük a Bajánsenyei Asszonykör egyik programját videón megnézni. 1 óra múlva kezdtünk beszélgetni, hogy milyen értékeket gyűjtöttek össze, és milyen adottságaink vannak nekünk.

Megbreszéltük a tenedőket: Minél több családot hívunk a december 15-i programunkra (kézművesfoglalkozás), január második hetében találkozunk újból. Január végén pedig egy 'pótszilveszter'- tartunk.


Adventi Zenés Istentiszelet I.

december 2.

A fél 11 órakor kezdődő istentiszteletre mintegy 70-en gyűltünk össze.

Zenés alkalom vendégei voltak: Kovács Zalán Lászó, akit Papp Viktória fuvolán, ifj. Bazsinka József tubán és Saito Misako zongorán kísérte.

A zenészek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói, illetve tanára.

Az alkalom után a vendég bizonyságtevőket családi körben ebéddel fogadtuk.

Isten áldását kérjük életükre, munkájukra.

Következő alkalom: december 9.-én, 10.30 órai kezdettel a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Fúvószenekara szolgál.


Szeretetvendégség

Erzsébet és Katalin nap

Gyülekezetünk régi szokása, hogy a gyülekezeti tagokat külön köszöntjük névnapjuk alkalmából az istentiszteletet követően.

November 18-án 14.30 órakor az Ifjúsági Teremben kezdtük az alkalmat. Bemutatkozás, éneklés, áhítat, beszélgetés, köszöntés. Mindez röviden, valójában 17.30-ig voltunk együtt.

Több ilyen találkozóra lenne szükség -volt a közös vélemény.


Vendégeink

Bajánsenyéről 43 fő

A Bajánsenyei Asszonykör és a Református Egyházközség közös szervezésében 43 testvérünk érkezett gyülekezetünkbe.

november 18-án, vasárnap, 10 óra 10 perckor állt meg a busz a parókai előtt. A gyülekezetünk szeretettl fogadta a megérkezetteket. Udvaron állófogadást tartottunk, ahol szendvicset, meleg teát lehetett fogyasztani.

Az Ifjúsági temerben készült az ebéd és a szendvics a visszaútra.

Fél 11-kor kezdődőtt az istentisztelet, ahol mintegy 120-an vettünk részt. Igét hirdetett Hella Ferenc lelkipásztor, az asszonykör munkáját bemutatta Martonné Póczak Lívia.

Ebédet a helyi asszonyok készítették elő, férfi testvéreink pedig tálálták a vendégeinknek, akik nagyon siettek az Országházát megnézni, majd a Terrorházát.

Akik itt maradtunk, közösen ebédeltünk, majd a 14.30 órakor kezdődő szeretetvendégséghez előkészítettük a helyiséget.


Kézművesfoglalkozás

adventi koszorúkészítés nov. 17. szombat

Az ifjúsági teremben 14.00 órára mintegy 30-an gyűltünk össze, és egy kis késéssel, de kezdtük a kézművesfoglalkozást. Vezetője Beke Katalin volt.

Egy előre meghozott szalmakoszorút kapott mindenki, és annak a felöltöztetésének sokszínűségét mutatta be a vezető, melyben a saját fantáziánkat is hagyta dolgozni. A színes viaszlapból hajtottunk gyertyát.

Az alkalom 18.00 órakor fejeződött be, mindenki jól érezte magát, és egy szép adventi koszorúval ment haza.

Következő alkalmunk december 15-én, szombaton 14.00 órától lesz, amikor karácsonyi díszeket, ajándékokat készítünk.Engem Gyurka Dzsenikének hívnak és 18 éves vagyok. Születtem Magyarfaluban 1989. december 7-én.

Mi vagyunk 4-en a családban. Anyám Mária, apám Lajos és a húgom: Klaudia. Mi lakunk Magyarfaluban, és románul úgy hívják a falunkat 'Arini'.

Én Bákóban dolgozom, ügyelek egy gyerekre, aki 3 éves. Február 18-án van egy éve, amióta elmentem dolgozni.itt küldhet üzenetet.

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotFőoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Honlapkészítés